Hae aurinkopainotteiselle kurssille!


Psoriasisliitto järjestää keväällä 2017 viisi ja syksyllä 2017 kolme aurinkopainotteista sopeutumisvalmennuskurssia.

Haku kevään 2017 kursseille on käynnissä, hae nyt!

Katso kurssien tiedot tästä: Aurinkopainotteiset kurssit
Tulosta hakulomake tästä:
[pdf]Aurinkopainotteinen sopeutumisvalmennus 2017, 155 kb, Päivitetty: 12.09.2016

Voit myös tilata hakulomakkeen Psoriasisliiton toimistosta p. 09 2511 900 tai sähköpostilla: liittotoimisto @ psori.fi

Kiitos kaikille syksyn 2016 kursseille hakeneille! Jos et tullut valituksi, voit pyytää hakemuksesi siirtämistä kevään 2017 kursseille.

Läs på svenska: Sol betonad anpassningsträning

Iho- ja nivelpsoriaatikot yhdessä

Syksyn 2017 kursseille valitaan yhteensä 120 osallistujaa. Kurssilaiset jaetaan 12 kurssilaisen ryhmiin, joissa on ohjaajana sairaanhoitaja. Kurssin henkilökuntaan kuuluu lisäksi fysioterapeutti.

Kuka voi hakea
Aurinkopainotteiselle sopeutumisvalmennuskurssille voivat hakea kaikki yli 18-vuotiaat psoriaatikot, joilla psoriasis oirehtii. Eläkkeellä olo ei ole este.
Lääkärin B-lausunnosta tulee ilmetä, että lääkäri suosittelee aurinkopainotteista kurssia hakijalle, sekä hakijan psoriasiksen oirekuva ja mahdolliset muut sairaudet.
Lääkärin B-lausunnon voivat antaa erikoislääkäreiden lisäksi myös terveyskeskus- tai työterveyslääkärit.
Vasta-aiheet kurssille hakemiseen ovat epätasapainossa olevat sairaudet.

Ensikertalaiset etusijalla
Koska oireiden hoitamisen sijaan päätavoite on yleinen elämänlaadun paraneminen tietotaidon lisääntymisen sekä levon ja virkistymisen kautta, myös valinnassa painotetaan muita syitä kuin vaikeaa sairautta. Aurinkopainotteiselle sopeutumisvalmennuskurssille voivat nyt päästä henkilöt, jotka nykyistä mallia edeltävän kurssimuodon aikana jäivät palvelun ulkopuolelle. Valintaa kurssille voi perustella myös sosiaalisilla syillä.

Sitoutuminen tärkeää
Hakukaavakkeessa tulee mainita avoimesti kaikki terveyteen liittyvät asiat, jotka saattaisivat vaikuttaa valintaan. Jos hakija jättää jotain oleellista kertomatta, joka ilmenee kurssin aikana, voidaan hänen osallistumisensa kurssiin keskeyttää. Tällöin kurssilainen joutuu omalla kustannuksellaan palaamaan kotiin. Osallistujilta velvoitetaan järjestyssääntöjen noudattamista. Sääntöjen rikkominen johtaa seuraamuksiin ja osallistuja voidaan omalla kustannuksella kotiuttaa kesken kurssin.

Valitut saavat kirjeen
Kun hakuaika kurssille umpeutuu, Psoriasiskeskuksen työryhmä suorittaa esivalinnan. Esivalittuihin saatetaan vielä ottaa yhteyttä puhelimitse mahdollisten lisätietojen saamiseksi. Kun työryhmä on tehnyt lopulliset valinnat, valituille lähetetään kutsukirje kahden viikon sisällä hakuajan päättymisestä. Kirje sisältää vahvistuslomakkeen, laskun omavastuumaksusta sekä materiaalia aurinkopainotteisesta sopeutumisvalmennuksesta.

Pääsyn esteet ovat samat kuin aiemmin ilmastokuntoutukseen eli epätasapainossa oleva diabetes, vaikeat sydän- ja verisuonisairaudet (infarktit ja epätasapainossa oleva verenohennuslääkitys), munuaissairaudet, psyykkiset sairaudet ja päihteiden liikakäyttö.
Kurssia suunnitellessa on hyvä muistaa, että jotkut lääkkeet reagoivat UV-säteilyyn. Hakijan tulee käydä lääkityksensä läpi oman lääkärin kanssa tarkasti aurinkopainotteista sopeutumisvalmennusta harkitessaan.


LAUSUNTO LÄÄKÄRILTÄ
jalanjälki hiekassa
Aurinkopainotteiseen sopeutumisvalmennukseen hakemiseen tarvitaan lääkärin B-lausunto ja huolella täytetty hakukaavake. Lääkärin lausunnosta tulee ilmetä taudinkuva kyseisen henkilön kohdalla.
Lääkärin lausunto ei saa olla 12 kuukautta vanhempi hakuajan päättyessä. Lisätietoja hakemisen vasta-aiheista antaa kuntoutussuunnittelija.
Kuntoutussuunnittelija Sanna Hassinen
Lisätietoja:
Psoriasisliitto/ kuntoutussuunnittelija Sanna Hassinen p. 09 2511 9040
sanna.hassinen @ psori.fi

Fredrikinkatu 27 A 3, 00120 Helsinki, puh. (09) 2511 900, faksi (09) 2511 9088
sposti: liittotoimisto@psori.fi, WWW-sivut: www.psoriasisliitto.fi