Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry

Psoriasisförbundet grundades år 1975 för att bevaka psoriatikernas rättigheter i Finland och verka som en förenande länk mellan medlemmar. Förbundet är en takorganisation för 43 psoriasisföreningar runtom i landet. Föreningarna har sammanlagt över 13 000 medlemmar.

Psoriasisförbundet med sina lokala föreningar är en serviceorganisation som erbjuder följande:
  1. grundkurser i baskunskap nära Dig
  2. rehabilitering och vårdhandledning
  3. ljusbehandlingstjänster och klimatvård
  4. informations- och vårdhandledningsmaterial

Psoriasisförbundet strävar till att öka kunskapen om psoriasis och befrämja ett sakligt förhållningssätt till psoriatiker. Förbundet ger råd och utbildning i psoriasisfrågor samt fungerar som en intresseorganisation som främjar god vård och driver psoriatikernas intressen bl.a. i frågor som gäller läkemedelsersättning. Förbundet samarbetar med medicinska experter och andra specialister.

I sin roll som en patientorganisation stöder Psoriasisförbundet psoriasisföreningarnas verksamhet. En viktig del i förbundets verksamhet är att erbjuda möjligheter till stöd från andra psoriatiker samt till rekreation.

Unga psoriatiker möts i NUPSO
Psoriasisförbundet har en egen sektion för unga psoriatiker, som heter NUPSO. Den arrangerar egna läger och evenemang för psoriatiker som är under 30 år. Vid NUPSOs verksamhet märker Du att Du inte är den enda som har psoriasis.


Psoriasiscentret
Psoriasisförbundets Psoriasiscentrum (Psoriasiskeskus), som ligger i centrum av Helsingfors, arrangerar anpassningsträningskurser för psoriatiker.

Kurser för barnfamiljer, för unga och äldre psoriatiker anordnas med Penningautomatföreningen Raha-automaattiyhdistys RAYs stöd . Kurser finns listade i evenemangskalendern på denna webbplats under rubriken "Kurssit ja kuntoutus".

Psoriasisförbundet har sammanlagt 14 medarbetare, som står till Din tjänst vid förbundskansliet och Psoriasiscentret samt i distrikstbyråer i olika delar av Finland. Kontakta oss gärna om du behöver ytterligare uppgifter eller vill komma med något förslag om verksamheten.


Juhlavuosi kunskap och stöd

Psoriasis? Posteren
En poster om psoriasis.

Proschyren om psoriasis
[pdf]Psoriasis -en del av livet.pdf, 607 kb, Päivitetty: 25.01.2012


Fakta om sociatjänster för psoriatiker:
[pdf]Socialskydd för psoriasispatieter 2012, 184 kb, Päivitetty: 13.01.2012


Fredrikinkatu 27 A 3, 00120 Helsinki, puh. (09) 2511 900, faksi (09) 2511 9088
sposti: liittotoimisto@psori.fi, WWW-sivut: www.psoriasisliitto.fi