Lyhyesti Psoriasisliitosta

Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry on valtakunnallinen potilas- ja kansanterveysjärjestö. Liittoon kuuluu 45 paikallista psoriasisyhdistystä, joissa on noin 14 000 henkilöjäsentä.

Psoriasisliitto tekee psoriasista tunnetuksi, edistää asiallista suhtautumista psoriasista sairastaviin ja heidän oikeuksiensa toteutumista sekä hyvää hoitoa. Se myös kehittää palveluja ja toimii psoriasisyhdistysten keskusjärjestönä.

Psoriasisliitto yhdistyksineen tarjoaa tietoa, kuntoutusta ja vertaistukea psoriasista sairastaville. Liiton keskeisiä palveluja ovat mm. aurinkopainotteiset sopeutumisvalmennuskurssit (ilmastokuntoutuskurssit vuoteen 2011 asti), psoriasisluennot, hoidonohjaustilaisuudet ja alueelliset kurssit. Psoriasisliitto julkaisee Ihonaika-lehteä.

Psoriasisliitto osallistuu vuosittain maailman psoriasispäivän (29.10.) viettoon. Kansainvälisen teemapäivän vietolla tehdään psoriasista tunnetuksi ja välitetään uutta tietoa. Lisäksi helmikuun alussa vietetään Psori-viikkoa ja Valon päivää (3.2.), jolloin psoriasisyhdistykset järjestävät tapahtumia.


Organisaatio
Psoriasisliiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka kokoontuu joka kolmas vuosi. Liittokokous valitsee sekä liittohallituksen että liittovaltuuston jäsenet, jotka edustavat paikallisia psoriasisyhdistyksiä. Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä (+ varajäsenet). Liittovaltuusto, johon kuuluu 15 henkeä, kokoontuu kahdesti vuodessa.


Yhteistyöverkosto
Psoriasisliiton yhteistyöverkostoon kuuluu lukuisia asiantuntijalääkäreitä ja muita yhteistyökumppaneita. Psoriasisliitto toimii tiiviissä yhteistyössä kotimaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa. Sillä on myös vahvat kansainväliset yhteistyösuhteet psoriasisjärjestöihin: se toimii aktiivisesti Pohjoismaiden psoriasisliittojen yhteistyöjärjestössä (Nordpso), Euroopan psoriasisjärjestöjen liitossa (Europso) ja Kansainvälisessä psoriasisliitossa (IFPA).


Rahoitus
Psoriasisliiton toiminnan rahoitus perustuu Raha-automaattiyhdistys RAY:n avustuksiin, Kansaneläkelaitos Kelan sopeutumisvalmennusrahoitukseen ja omaan varainhankintaan.
Uusi RAYn tuella tunnus

-päivitetty 1.11.2013

Psoriasisliiton arvot

Psoriasisliiton toiminnan perustana ovat seuraavat arvot:
  1. Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus
  2. Osallisuus
  3. Arvostettu jäsenyys
  4. Luotettavuus


Fredrikinkatu 27 A 3, 00120 Helsinki, puh. (09) 2511 900, faksi (09) 2511 9088
sposti: liittotoimisto@psori.fi, WWW-sivut: www.psoriasisliitto.fi