Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen
27.09.
2019

Aurinkopainotteinen sopeutumisvalmennus on vaikuttavaa

Tuoreiden selvitysten mukaan Psoriasisliiton järjestämät aurinkopainotteiset sopeutumisvalmennuskurssit parantavat monin tavoin kurssilaisten elämänlaatua. Myös yhteiskunta hyötyy kurssien vaikutuksista.

Psoriasisliitto on järjestänyt aurinkopainotteisia sopeutumisvalmennuskursseja iho- ja nivelpsoriasista sairastaville nykymuodossaan vuodesta 2012 alkaen. Kurssin kahden viikon mittainen pääjakso järjestetään Kanariansaarilla. Hoitopainotteisia kursseja on kuitenkin järjestetty etelässä jo 1990-luvun alusta lähtien, eli Psoriasisliitolla on pitkä kokemus ilmaston ja auringon merkityksestä psoriasista sairastavien kuntoutuksessa.

Tyytyväisyys itseen kasvaa

Aurinkopainotteisen sopeutumisvalmennuksen ohjelmaan kuuluu muun muassa tietoa psoriasiksesta, ryhmäkeskusteluja, ohjattua auringossa oleskelua sekä monipuolista liikuntaa. Tavoitteena on, että psoriasista sairastavan elämänlaatu sekä työ- ja toimintakyky paranevat. Lisäksi kurssi tukee psoriasista sairastavan selviytymistä arjessa sairauden kanssa. Näiden tavoitteiden toteutumista ja kurssin vaikutuksia on nyt kartoitettu selvityksessä, jonka Kuntoutussäätiö on tehnyt Psoriasisliitolle sekä Allergia-, iho- ja astmaliitolle.

Olen muuttanut ruokavaliotani, mikä on selvästi parantanut niveloireitani. Olen myös lisännyt liikuntaa.

Selvityksessä hyödynnettiin muun muassa elämänlaatukyselyitä, joihin psoriasista sairastavat vastasivat ennen kurssille lähtöä ja uudestaan muutama kuukausi Suomeen paluun jälkeen. Lisäksi kurssilaisia haastateltiin pääjakson aikana Kanariansaarilla.

Selvityksen tulokset osoittavat, että aurinkopainotteinen sopeutumisvalmennus on parantanut monin eri tavoin kurssin käyneiden elämänlaatua. Osallistujat olivat jo pääjakson aikana huomanneet esimerkiksi yleiskuntonsa ja terveydentilansa parantuneen sekä mielialansa kohentuneen. Kurssin jälkeen osallistujat olivat tyytyväisempiä muun muassa elämänlaatuunsa, ulkomuotoonsa, työkykyynsä, terveydentilaansa sekä unensa laatuun. Ylipäätään aurinkopainotteisen sopeutumisvalmennuksen käyneet nauttivat elämästään selvästi enemmän kuin ennen kurssia.
– Kuntoutussäätiön selvitys tuo näkyväksi sen, minkä olemme käytännön kurssityössä huomanneet jo pitkään. On hienoa, että tuloksista näkee niin selvästi, miten monella eri tavalla kurssi voi kohentaa psoriasista sairastavan elämänlaatua, kommentoi Psoriasisliiton kuntoutussuunnittelija Sanna Hassinen.

Hyvinvointi tuo säästöjä

Aurinkopainotteinen sopeutumisvalmennus on hyödyksi myös yhteiskunnalle. Psoriasisliiton oma selvitystyö keskittyi kirkastamaan kurssien taloudellisia vaikutuksia yhteiskunnan näkökulmasta. Psoriasisliitto järjestää vuosittain seitsemän aurinkopainotteista sopeutumisvalmennuskurssia. SROI (Social Re-turn on Investment, suom. sijoitetun pääoman yhteiskunnallinen tuotto) -menetelmällä tehdyn arvioinnin mukaan kurssit tuottavat yhteiskunnalle jo vuodessa vähintään 850 000 euroa.

Tajusin vasta kurssilla, että minullakin on oikeus kunnolliseen sairaudenhoitoon. Pääsin ihotautipoliklinikan potilaaksi ja hoito on alkanut tehota. 20 vuotta sairastettuani olen nyt paremmassa kunnossa kuin aiemmin.

Aurinkopainotteisen sopeutumisvalmennuksen taloudellinen hyöty perustuu muun muassa kurssilaisten parantuneeseen työkykyyn. Yhteiskunta hyötyy myös siitä, että kurssilla saadut tieto ja tuki voivat ehkäistä esimerkiksi masennuksen tai tyypin 2 diabeteksen puhkeamista. Sekä masennus että diabetes ovat sairauksia, joihin psoriasista sairastavilla on muita selvästi suurempi riski sairastua. Liitännäissairauksien ehkäisy on siksi yksi aurinkopainotteisen sopeutumisvalmennuksen tärkeimmistä tavoitteista.

Kuntoutus koetaan tärkeäksi

Työ- ja toimintakyvyn paraneminen, terveellisten elintapojen omaksuminen ja muiden sairauksien ehkäisy hyödyttävät psoriasista sairastavan lisäksi myös yhteiskuntaa paljon pidempäänkin kuin vain vuoden ajan. Voidaan siis sanoa, että aurinkopainotteisen sopeutumisvalmennuksen hyödyt ovat todellisuudessa vielä selvästi nyt arvioituja suuremmat.
– Selvitykset osoittavat, kuinka vaikuttavaa psoriasista sairastavien kuntoutus on sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Näitä tuloksia esittelemme mielellämme päättäjille, sanoo Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman.

Kurssi oli niin hyvä, että olin jopa kiitollinen, että minulla on psori, koska tapasin niin mielettömän hyviä tyyppejä.

Psoriasisliiton kuntoutuspalveluilla on suuri merkitys myös jäsenillemme: keväällä 2019 toteutetussa jäsenkyselyssä 96 prosenttia vastaajista piti tärkeänä, että liitto järjestää kuntoutusta psoriasista sairastaville.
– Aurinkopainotteiseen sopeutumisvalmennukseen on aina ollut runsaasti hakijoita. Selvityksistä saatu tieto luo hyvät edellytykset psoriasista sairastavien kuntoutusmahdollisuuksien jatkumiselle myös tulevaisuudessa, Bäckman toteaa.

Aurinkopainotteisen sopeutumisvalmennuksen vaikuttavuutta koskeva selvitys. Kuntoutussäätiö 2019.
SROI-kartoitus Psoriasisliiton oma, vielä julkaisematon selvitys, 2019. Suorat lainaukset ovat osallistujien antamia palautteita kursseista.

Teksti on julkaistu Ihonaika-lehden numerossa 3/2019. Jos et vielä saa lehteä, tee tilaus täällä tai liity jäseneksi, niin saat lehden jäsenetuna.

Mitä on aurinkopainotteinen sopeutumisvalmennus?

• Psoriasisliiton aurinko- painotteiset sopeutumis- valmennuskurssit on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille iho- ja nivelpsoriasista sairastaville, joilla psoriasis oireilee.
• Kurssin tavoitteena on parantaa sairastavan elämänlaatua ja toimintakykyä. Ohjelmaan kuuluu tietoa, ryhmäkeskusteluja, ohjattua auringossa oleskelua ja nivelystävällistä liikuntaa.
• Kurssi koostuu vuorokauden alkujaksosta Suomessa, kahden viikon mittaisesta pääjaksosta Kanariansaarilla sekä kahden päivän mittaisesta jälkijaksosta Suomessa 3–5 kuukautta pääjakson jälkeen.
• Haku kevään 2020 kursseille on käynnissä nyt, lue lisää ja hae mukaan!