Hoppa till huvudnavigering Hoppa till navigering Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Sonja Bäckman Psoriasisliitto.
21.02.
2020

Ledare: År 2020 utmanar till nytänkt

När jag skriver detta har vi precis gått in i ett nytt år. I själva verket inleddes det nya året i förbundets verksamhet redan den 5 december då vi fick understödsförslaget för år 2020 från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.

Förslaget var särskilt glädjande den här gången i och med att vi utöver annan verksamhet kommer att kunna starta upp ett projekt vid namn Vertaistervarit i Norra Österbotten. Projektets syfte är att sporra till livsstilsförändring. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om understöden i början av året.

När vi går in i ett nytt årtionde är det också naturligt att fundera på nuläget. Den centrala frågan inom Psoriasisförbundet är vilken betydelse medlemskapet har i förbundets och i medlemsföreningarnas verksamhet. Svaret på denna fråga ger vägledning i planeringen av framtiden.

Medlemsföreningarna utgör grunden för Psoriasisförbundet. Ur förbundets synvinkel är medlemsantalet ytterst viktigt. Ett större medlemsantal ger mer tyngd åt förbundet. Det är viktigt när vi främjar rättigheter för och förbättrar livskvaliteten hos dem som insjuknat i psoriasis. Också intäkterna från medlemsavgifterna spelar en stor roll i utvecklingen av förbundets verksamhet.

Ur förbundets synvinkel är medlemsantalet ytterst viktigt.

Traditionell föreningsverksamhet lockar emellertid inte unga att delta. Samtidigt åldras vår befolkning och den koncentreras till de största städerna. Dessutom medför digitaliseringen att människor inte längre behöver fysiska mötesplatser och inte behöver träffas ansikte mot ansikte. Dessa faktorer bidrar till att antalet aktiva föreningsmedlemmar, föreningarnas medlemsantal och föreningarnas antal i allt vad det innebär är på nedgång. Vi har bara lyckats värva marginellt med nya medlemmar med förbundets medlemsvärvningskampanj Psorikaveri. Vi måste ta till större och kraftigare åtgärder.

Då det understöd som Veikkaus beviljar sannolikt kommer att minska i framtiden, kan organisationens storlek bli allt viktigare. Det minskande medlemsantalet kan leda till att understödet skärs ner, vilket i sin tur leder till personalminskning. Detta påverkar i sin tur det stöd och de tjänster som förbundet kan erbjuda föreningarna och dem som insjuknat i psoriasis. Vi vill att utvecklingen blir en helt annan.

Detta är orsaken till att vi har börjat planera ett projekt med arbetsnamnet ”En livskraftig organisation på 2020-talet”. Avsikten är att projektet ska genomföras i samarbete med några andra organisationer som står inför liknande utmaningar. Vi utreder hur organisationernas struktur, organiseringen av verksamheten och vardagliga rutiner passar in i dagens omvärld. Vi granskar verksamheten öppet och ärligt.

Målet är att skapa ny information med vilken organisationerna vid behov kan ändra sina rutiner för att bättre svara mot redan skedda och framtida förändringar. Målet är en livskraftig organisation som möter de behov dess målgrupp ställer.

Till slut vill jag lämna över stafettpinnen till alla våra medlemsföreningar: Jag hoppas att ni i år i samtliga föreningar funderar kring och kartlägger nya sätt att nå psoriatiker och deras anhöriga i er region. Jag uppmuntrar er också att samarbeta med organisationer och andra instanser i er region samt att vara öppna för nya idéer. Det är ett sätt för föreningen att hålla verksamheten intressant och i takt med tiden, och att styra in utvecklingen mot framtiden och det nya.
Jag önskar er lycka till och stor framgång under det nya året och det nya årtiondet!

Sonja Bäckman, verksamhetsledare i Psoriasisförbundet.

Ihon aika -tidning 1/2020.