Hoppa till huvudnavigering Hoppa till navigering Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Susanna Kaaja Psoriasisliitto.
27.09.
2019

Ledare: Det bubblar under ytan

Medborgarorganisations fältet visade sin styrka i slutet av juli då medborgarinitiativet för terapigaranti nådde 50 000 underskrifter. Tack vare detta går initiativet vidare till behandling i riksdagen. Bakom medborgarinitiativet står trettio organisationer som hör till Mentalhälsopoolen.

Målet med terapigarantin är att påskynda och underlätta tillgången till mentalvårdstjänster. Endast hälften av alla dem som drabbats av störningar i den mentala hälsan får den hjälp de behöver i dag, även om över hälften av alla finländare drabbas av psykiska problem i något skede av livet.

Förutom att insjuknandet är en personlig tragedi, är det även viktigt ur samhällssynpunkt. Störningar i den mentala hälsan har redan kört om sjukdomar i stöd- och rörelseorganen i FPA:s sjukdagpenningsstatistik. Depression är den största enskilda orsaken till sjukpension: Enligt Pen-sionsskyddscentralen sjukpensionerades 3 500 personer till följd av depression under förra året.

Psoriasis är en sjukdom, som hos många också kan vara utmanande för psykets välbefinnande. De som insjuknat löper en nästan dubbelt så stor risk att drabbas av störningar
i den mentala hälsan som friska personer i samma ålder.

De vanligaste störningarna i den mentala hälsan hos personer som insjuknat i psoriasis är ångeststörningar och depression. Båda dessa drabbar ungefär var femte psoriatiker. Utöver dessa ser psoriasis enligt en färsk undersökning också ut att vara associerad bland annat med en förhöjd risk att drabbas av bipolär sjukdom.

Det är fullt förståeligt att psyket hos den som kämpar med klåda och ledsmärta också kan vara starkt påfrestat. En sjukdom som psoriasis kan vara utmanande i sociala situationer, i synnerhet med den perfektionshets och felfrihet som pågår i sociala medier i dag, såsom Taras Klimenko, specialistläkare inom hudsjukdomar och psykoterapeut, konstaterar i en intervju i denna tidning.

Psyket hos den som kämpar med klåda och ledsmärta också kan vara starkt påfrestat.

Vårdpersonalen har en viktig uppgift i att stöda psykiskt välbef- innande: En förtroendefull och långvarig vårdrelation är viktig för patientens hälsa. Den garanterar inte bara att behandlingen av psoriasis ger resultat, utan skapar också en trygg atmosfär där du vågar prata också om andra saker som uppfattas som svåra. Vi ska heller inte glömma det kamrat-stöd som föreningarna erbjuder. Det har en stor betydelse för orken och är ovärderligt med tanke på psykets välbefinnande.

Det är inte lätt att ta upp psykets välbefinnande på mottagningen. “Då du redan har ett synligt stigma, vill du ju inte dessutom stämplas som en gal-ning”, konstaterade en av våra med-lemmar under ett telefonsamtal.

Men ingen förändring sker om vi inte synliggör problemet. Därför är vi på Psoriasisförbundet mycket glada över att kopplingen mellan psykets välbefinnande och psoriasis har lyfts fram som tema på Internationella psoriasisdagen detta år. Vi påminner alla om att tala om psyket och fråga hur personen bredvid dig mår. Kolla hur du kan vara med och föra fram detta viktiga budskap!

Ps. På Internationella psoriasisdagen 29.10. publicerar vi resultaten av enkäten Psoriasis och psykiskt välbefinnande som vi genomfört. Tack till alla er som skickade in era svar!

Susanna Kaaja, kommunikationschef i  Psoriasisförbundet

Ihonaika-tidning 3/2019