Hoppa till huvudnavigering Hoppa till navigering Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Eduskunnan psoriasisryhmän puheenjohtaja Antero Laukkanen.
07.12.
2018

Ledare: Kunskap ökar ansvar

En fin sak under denna mandatperiod har varit grundandet av psoriasisgruppen i riksdagen. Allt började när jag deltog i en tillställning som Psoriasisförbundet ordnade i riksdagen på Internationella psoriasisdagen 29.10.2017.

Tillställningen var intressant och jag började fundera över att det finns många olika grupper i riksdagen som sätter sig in olika frågor – månne det finns en psoriasisgrupp? Jag frågade Psoriasisförbundets ordförande Kristiina Salonen om saken och hon sade: ”Nej det finns det inte, skulle du vilja grunda gruppen och agera som dess ordförande?” Det var ärlig rekrytering av en människa som är van att agera och saken var bestämd.

Psoriasisgruppen har varit aktiv och ordnat flertal tillställningar i riksdagen som har lyft fram olika synpunkter angående psoriasis och delat ut aktuell information. Vi har speciellt lyft fram viktiga frågor som borde fixas för att vi skulle kunna förbättra livskvalitén för psoriatiker. Vi har påmint om Världshälsoorganisationen WHO:s globala rapport om psoriasis som framhäver psoriasis allvarlighet och mångsidighet. Rapporten innehåller rekommendationer till WHO:s medlemsländer för att förbättra psoriatikers situation. Rapporten publicerades 2016 men den har inte hittills fått mycket uppmärksamhet i Finland, i alla fall inte officiellt. Så det finns mycket att göra.

Det överraskade mig hur många som arbetar vid riksdagen har egna erfarenheter av psoriasis. Det har också varit överraskande att se hur litet beslutsfattare vet om psoriasis.

Det är viktigt att psoriasisgruppen som nyss kommit igång fortsätter sin verksamhet även i den nya riksdagen. Psoriasisförbundet tillsammans med psoriasisgruppen spelar en nyckelroll i att dela ut rätt information som basis för beslutsfattande.

Det har också varit överraskande att se hur litet beslutsfattare vet om psoriasis.

Centrala målsättningar för nya mandatperioden är bland annat jämkning av hälsovårdens klientavgifter, utvecklande av stödservice så att de uppmuntrar livsstilsförändring, sänkande av ersättningstaket för mediciner så att den bättre tar hänsyn till låginkomsttagare samt ökande av läkarnas och vårdpersonalens kunskap om psoriasis mångsidighet och olika vårdmöjligheter. Jämkning av klientavgifter berör speciellt dem som måste använda mycket service. För att detta skulle vara regionalt jämlikt måste det finnas klara

föreskrifter. Många ändringar som kan förbättra psoriatikers liv är inte nödvändigtvis pengamässigt övermäktiga. Hindret är vanligtvis okunnighet mer än ovilja att ändra på saker.

För mig har psoriasis varit en stum kumpan redan i mer än trettio år. Jag är lyckosam eftersom min psoriasis är lindrig, förekommer i skalpen och är bara synlig ibland. Jag har överraskats av hur mångfaldig sjukdom psoriasis är och på hur många sätt den vill greppa tag i min kropp både in- och utvärtes. Först nu när jag har blivit medlem i Psoriasisförbundet har jag blivit medveten om de möjligheter modern vård och mediciner erbjuder. Samtidigt som min kunskap om min sjukdom har ökat har även min oro växt, eftersom jag tidigare inte fäst uppmärksamhet vid hur min sjukdom vårdas. Som tur är förändring möjlig och nya början finns. Man kan förbättra sitt eget liv och många andras med samarbete. Jag är förpliktad till detta.

Ljust år 2019!

Antero Laukkanen, Riksdagsledamot, Ordförande för Riksdagens psoriasisgrupp

Ihonaika 4/2018