Hoppa till huvudnavigering Hoppa till navigering Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Hanna Karhunen Psoriasisförbundet
28.09.
2018

Ledare: Psoriasis berör i sin helhet  

Utöver sol och värme bjöd gångna sommaren även på nya synvinklar angående psoriasis. Efter midsommaren samlades världens psoriasissamfund i Stockholm i en internationell, vetenskaplig konferens som ordnades av världens psoriasisorganisation IFPA.  

Konferensen bjöd på mycket ny information om flertal ämnen förknippade med psoriasis. Ett tema upprepades från en presentation och dag till en annan: Psoriasis är en övergripande sjukdom som drabbar hela kroppen och som också måste vårdas som en helhet i samarbete mellan patienten och olika experter. Vård betyder inte enbart att minimera synliga symtom utan man borde fästa mer uppmärksamhet vid psoriatikers välmående i sin helhet.  

Många forskare framhävde att sjukdomsvården inte enbart innebär lokalvård, ljusterapi eller medicinering. Även om nya psoriasismediciner verkar vara ganska så effektiva är de inte tillräckligt.  För vissa psoriatiker kan bästa vårdtipset vara en ändring i levnadssättet som ofta kräver stöd av experter. I framtiden kunde, utöver patienten och läkaren, även, till exempel, en psykolog eller näringsterapeut delta i psoriasisvården. Baserat på konferensen har man redan samlat en hel del goda erfarenheter runt om världen av så kallade kombinationskliniker där psoriatiker kan få alla tjänster de behöver under samma tak. Likadana vårdställen kommer kanske i framtiden även finnas i Finland.  

För vissa psoriatiker kan bästa vårdtipset vara en ändring i levnadssättet.

I internationella kretsar har psoriasis mångfald blivit kanske det viktigaste enstaka samtalsämnet. IFPA arbetar hårt för att få psoriasis med på listan av icke smittsamma sjukdomar som borde beaktas mest i beslutsfattande. Världshälsoorganisationen WHO:s offentliga uttalande 2014 och globala rapporten om psoriasis som publicerades 2016 är en bra början. Nu vill IFPA fortsätta detta arbete och fästa världens beslutsfattares uppmärksamhet starkare vid psoriasis, dess olika effekter och hindrande av skador.  

Internationella synpunkten hjälper också att fästa uppmärksamhet vid situationen i Finland på ett nytt sätt. Under konferensen stärktes känslan av att finska hudsjukdomsspecialisternas kunskap är i toppklass. Det betyder inte att det inte ännu skulle finnas mycket att göra inom hälsovården. Patienten blir för ofta ensam eller får inte tillräcklig information om sin sjukdom. Psoriatiker upplever också att det behöver mera och mångsidigare hälsovårdsservice än vad dom nu erbjuds. Även kostnaderna som sjukdomen orsakar belastar många insjuknandes ekonomi till yttersta gränsen. Därför är teman för nya upplagan av Ihonaika helhetsbetonad psoriasisvård.  

Internationella psoriasisdagen firas 29. oktober och i samband med detta kommer vi i samarbete med Riksdagens psoriasisgrupp linjera vilka frågor just nu kräver mest uppmärksamhet från beslutsfattarna. Många patienter har varit tvungna att övervaka sina egna rättigheter i en längre tid: nu är det dags för beslutsfattarna och hälsovårdsproffsen att ta större ansvar för bra psoriasisvård.

Ihonaika 3/2018

Hanna Karhunen, Intressepolitisk ombudsman, Psoriasisförbundet