Hoppa till huvudnavigering Hoppa till navigering Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Kristiina Salonen Psoriasisliitto
03.05.
2019

Ledare: Rehabiliteringen förtjänar den nya regeringens uppmärksamhet 

Visst var det ett slag i ansiktet. Psoriasisförbundet förlorade i den offentliga upphandlingen av FPA:s rehabiliterings- och anpassningsträningskurser mot serviceproducenter som inte hade en lika stor erfarenhets- och kunskapsbas om psoriasis som den patientorganisation som vigt sitt arbete åt saken i åratal. Detta var början till FPA:s upphandlingsföljetong inom rehabilitering vars senaste etapper till och med utretts av externa utredare.

Indignationen över att förlora upphandlingen har redan bleknat, men i stället har ett nytt orosmoment kommit upp till ytan: varför söker sig inte personer som insjuknat i psoriasis längre till FPA:s rehabiliteringskurser? 

För långtidsjuka är det viktigt att förutom god vård även få god rehabilitering. Förutom en diagnos och läkemedelsbehandling behöver de som insjuknat få kunskap om sjukdomen, kamratstöd och stöd för att klara av vardagen. En god rehabilitering är systematisk, multidisciplinär och långsiktig och har som mål att stödja rehabiliteringsklientens förmåga att hantera sitt liv.    

Finland kan inte skryta med sin rehabilitering av långtidssjukaVårt rehabiliteringssystem är delvis splittrat och behovet och utbudet möts inte på grund av okunnighet och brister i kommunikation. Rehabiliteringen är effektiv endast då den inleds tillräckligt tidigt och är multidisciplinär och systematisk. Det är också viktigt att den som insjuknat i en kronisk sjukdom själv deltar i planeringen av rehabiliteringsprocessen. 

Rehabilitering får inte vara ett undantag utan huvudregeln i dina sjukuppgifter. 

Rehabiliteringskommittén konstaterade i sin slutrapport 2017 att det uppstått en komplicerad konstruktion av lagstiftning, delsystem, finansiärer och serviceproducenter kring rehabiliteringen. Rehabiliteringen måste utvecklas snabbt och den förtjänar full uppmärksamhet av vår nästa regering. 

Med målinriktad rehabilitering kan man stödja funktionsförmågan i vardagen och underlätta anpassningen till förändringar. Målet med rehabiliteringen måste vara att främja välbefinnande, delaktighet och funktionsförmåga, och i bästa fall också att ge personen ökade möjligheter till ett självständigt liv samt att förbättra arbetsförmågan. Rehabilitering borde ingå i vårdkedjan för alla personer med en långtidssjukdom. Rehabiliteringsgarantin kunde garantera detta. 

En livslång sjukdom har en alltomfattande inverkan på människans välbefinnande. Den påverkar det fysiska tillståndet, den psykiska hälsan, energinivån och arbetsförmågan. Den ekonomiska börda som en sjukdom innebär, beror inte endast på kostnader för läkemedel utan också på inkomstbortfall. I värsta fall kan en utdragen sjukdom leda till nedsatt arbetsförmåga eller till och med till arbetsoförmåga. Också för välfärdssamhällets hållbarhet är det viktigt att så många som möjligt kan vara delaktiga i samhället och fortsätta i arbetslivet. Rehabilitering är sålunda en investering i framtiden.

Psoriasisförbundet vill bevaka sin medlemskårs intressen. Därför följer vi upp ändringarna i utnyttjandegraden av FPA:s psoriasisrehabilitering. För egen del erbjuder vi solbetonad anpassningsträning, kunskap om rehabilitering samt kamratstöd på olika kurser. Rehabilitering får inte vara ett undantag utan huvudregeln i dina sjukuppgifter. 

Kristiina Salonen, Ordförande i Psoriasisförbundet 

Ihonaika 2/2019