Hoppa till huvudnavigering Hoppa till navigering Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Psoriasisliiton viestintäpäällikkö Susanna Kaaja.
25.09.
2020

Ledare: Underbara, hemska, viktiga arbete

Inledningsvis ett minne från några år tillbaka när Helsingin Sanomat frågade sina läsare om de ansåg att deras arbete kändes meningslöst.

– Å ja! Jag gör ett oväsentiligt låtsasjobb eftersom jag inte täcks sitta och läsa nyheter hela dagen, konstaterade Sari, som då var 30 år.

Enligt texten undergräver faktorer som dåligt ledarskap, bristande uppskattning och det faktum att  arbetet känns irrelevant både välbefinnandet i och meningen med arbetet.

Av en händelse hade vi en gemensam personaldag på jobbet precis när artikeln publicerats. Vi började dagen med att var och en fick berätta vad som gör just vårt arbete meningsfullt. Det uppstod ingen besvärande tystnad runt bordet och ingen började syna väggarna. I själva verket fanns det genast fler som var villiga att börja berätta. I vartendaste svar upprepades samma sak – att det är människorna som gör arbetet meningsfullt.

– Jag grät precis under veckoslutet för att vi hade så fina människor och diskussioner på kursen, konstaterade en.
– Man behöver inte leta länge efter källan till mening. Den finns i varje möte och i varje tillställning jag åker till, berättade en annan.

Det gångna året har varit utmanande också ur denna synvinkel: den viktiga källan till arbetets betydelse, andra människor, har för många delvis försvunnit till andra ändan av virtuella kontakter. I detta läge har vi blivit tvungna att anamma nya arbetssätt och att leda oss själva samt bland annat lära oss och förmå  att Ledarebåde begära och ge respons. Diskussioner uppstår inte spontant som vanligt, i stället måste man först boka in ett Teams-möte eller greppa tag i telefonen,

Distansarbete, givande virtuella möten och nya projekt som jag har fått vara med och utveckla  tillsammans med mina arbetskamrater har stött mitt eget välbefinnande. Insikten att arbetets kärna består, har också hjälpt, det vill säga att stödja livskvaliteten för och välbefinnandet hos dem som insjuknat i psoriasis.

Målgruppen och målsättningarna lyser klara, och därför känns jobbet aldrig oviktigt. Arbetets betydelse är viktigt – och ofta gör arbetet för sin del livet meningsfullt. Därför stretar många på i åratal även om en långtidssjukdom kanske medför att man får kämpa för att orka jobba och för att klara av sin vardag.

I denna tidningn berättar vi hur arbetsgivare med små och större lösningar kan stöda långtidssjuka anställdas arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet. Förebyggande är viktigt och ofta också den förmånligaste lösningen för alla i slutändan.

Många av dem som insjuknat i psoriasis berörs av partiell arbetsförmåga. På sidan 30 kan du läsa hur distansarbetsveckan avlöpte för Psoriasisförbundets partiellt arbetsföra anställda Henna. Alternativ finns även i de fall då arbetsförmågan redan är allvarligt hotad. Arbetsoförmåga medför nödvändigtvis inte att jorden går under: man kan hitta betydelse på nytt efter sin arbetskarriär till exempel i aktiv föreningsverksamhet.

Läs mer i Ihon aika 3/2020.