Hoppa till huvudnavigering Hoppa till navigering Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Sonja Bäckman Psoriasisliitto.
22.02.
2019

Ledare: Utmanande livsstilsförändring

Psoriasisförbundets tema för år 2019 är främjande av hälsa och välfärd. Vi bestämde oss för detta tema i och med att psoriasis är en inflammatoriska långtidssjukdom, som förknippas med olika associerade sjukdomar. Alla dessa sjukdomar kan du påverka med dina levnadsvanor.

I enkäter har våra medlemmar som drabbats av psoriasis berättat att ett gott liv byggs upp av en effektiv och fungerande vård, rimliga sjukkostnader samt sakligt bemötande. Detta kan alla som insjuknat i psoriasis säkert skriva under.

I många undersökningar har det konstaterats att det blir många gånger billigare att främja hälsa än att behandla sjukdom. Hälsosam mat och motion hjälper vid viktkontroll och kan hjälpa att skydda mot diabetes. Detta är viktigt för en person som insjuknat i psoriasis. Det har dessutom väldigt stor betydelse ur nationalekonomiskt perspektiv.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård har en möjlighet – och också en skyldighet – att påverka levnadsvanorna hos personer med psoriasis. Livsstilsförändringar är emellertid ett mycket utmanande diskussionsämne. Rådgivningen är frustrerande både för kunden och sjukvårdspersonalen om den innebär att man dränker patienten i all tillgänglig information med en gång. Min åsikt är att man med en interaktion mellan kunden och sjukvårdspersonalen skapar en god grund för motivation. Man måste ha tålamod att lyssna på kunden utan att på direkten presentera hela sin egen metodarsenal. För att citera den tidigare riksförlikningsmannen Minna Helle: vi har två öron och en mun som borde användas i samma förhållande. Detta gäller även i fråga om livsstilsrådgivning.

Vi har två öron och en mun som borde användas i samma förhållande.

Det är dessutom viktigt att beakta kundens förmåga att ta emot information. Den bästa tiden att ge livsstilsråd är inte direkt efter att kunden fått sin diagnos, för då snurrar tankarna hos den drabbade. Man bör också beakta att en långtidssjukdom i sig är en stor belastning, och att det inte alls är självklart att en person som insjuknat i psoriasis har resurser till större, eller ens till mindre, livsstilsförändringar.

Välbefärd är varje persons individuella upplevelse. Därför är främjande av hälsa och välfärd en mångfacetterad sak, och hälsosam mat och motion inte de enda sakerna som har betydelse. Man har allt bättre börjat förstå sömnens betydelse för det totala välbefinnandet. Hos personer som insjuknat i psoriasis stör klåda och ledsmärtor sömnen. Se våra tips om tillräcklig och stärkande sömn i denna tidning.

Man har också allt tydligare börjat inse och erkänna kulturens betydelse för främjandet av hälsa och välfärd. Man upplever ofta kultur tillsammans med andra, vilket är viktigt för främjandet av hälsa, och att göra saker tillsammans har en avgörande roll för de positiva hälsoeffekterna.

Oavsett vilka dina åtgärder för att främja ditt välbefinnande och din hälsa är, är det viktigast att du blir gläds åt och njuter av dem!

Sonja Bäckman, Verksamhetsledare, Psoriasisförbundet

Ihonaika 1/2019