Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen
11.11.
2019

PASI-arvo selvittää psoriasiksen vaikeusasteen

Suomessa psoriasista sairastaa noin kaksi prosenttia väestöstä eli noin 100 000 ihmistä. Heistä kolmesta viiteen prosentilla on vaikeaksi luokiteltava psoriasis. Marraskuussa käynnistynyt Kysy Pasia -kampanja kannustaa psoriasista sairastavia selvittämään oman sairautensa vaikeusasteen eli PASI-arvon.

Psoriasis on tulehduksellinen pitkäaikaissairaus, joka aiheuttaa iho- ja niveloireita sekä altistaa monille muille sairauksille. Yleisin ihopsoriasiksen muoto on läiskäpsoriasis, jossa kyynärpäissä, polvissa, ristiselässä ja hiuspohjassa esiintyy erikokoisia paksuuntuneita läiskiä.

Lisäksi psoriasiksella voi olla mielenterveydellisiä vaikutuksia ja se voi lisätä häpeän tunnetta, ahdistusta, masennusta sekä heikentää itsetuntoa. Sairastunut voi kokea leimaantumista ja ulkopuolisuuden tunnetta, sillä joskus sairastavia vältellään tai suljetaan pois sosiaalisista tilanteista.

Ihopsoriasiksen vaikeusasteen arvioinnissa käytetään terveydenhuollossa PASI-mittaria (Psoriasis Area and Severity Index eli psoriasiksen laajuuden ja vaikeusasteen indeksi), jonka sairastunut voi selvittää yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Potilaan oma PASI-arvo selviää pisteytyksellä.

PASI-arvon selvittäminen ei ole potilaille itsestään selvää

PASIa käytetään apuna psoriasiksen hoitotavoitteiden määrittelyssä ja seurannassa. Jos psoriasista sairastavan PASI-arvo on yli kymmenen, hänellä on keskivaikea tai vaikea ihopsoriasis. Pisteytyksessä otetaan huomioon ihottuman laajuus sekä iholla esiintyvien läiskien punoitus, paksuus ja hilseily.

Marraskuussa alkaneen Psoriasisliiton ja lääkeyhtiö AbbVien yhteisen Kysy Pasia -kampanjan ideana on lisätä psoriasista sairastavien tietoisuutta oman sairautensa vaikeusasteesta. PASI-arvon avulla hoitoa pystytään muokkaamaan oikeaan suuntaan, mikä vaikuttaa myönteisesti sairastavan elämänlaatuun.

– Haluamme kannustaa sairastuneita selvittämään sairauden vaikeusasteen ja saamaan sitä kautta mahdollisimman toimivan ja sopivan hoidon, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. PASI-arvon selvittäminen ei ole kuitenkaan kaikille psoriasista sairastaville  itsestään selvää, sanoo Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman.

Psoriasiksen Käypä hoito –suosituksen mukaan hoidolla tavoitellaan oireiden minimointia. Tähän pääseminen edellyttää toimivaa hoitoa, muun muassa PASIn seurantaa.

– Oikea-aikainen, toimiva hoito tukee sairastuneen toiminta- ja työkykyä ja hyvää elämänlaatua, mikä on tärkeää paitsi yksilölle myös yhteiskunnalle, Bäckman jatkaa.

www.kysypasia.fi -sivusto auttaa psoriasista sairastavia. Kampanja käynnistyi maanantaina 4. marraskuuta.

Lisätiedot:

Market Access & External Affairs Director Mari Renlund, AbbVie Oy
p. 0400 422 933, mari.renlund@abbvie.com

 Toiminnanjohtaja Sonja Bäckman, Psoriasisliitto ry
p. 040 8272 106, sonja.backman@psori.fi

 

Lähteet

Psoriasis ja mielen hyvinvointi -kyselytutkimus, Psoriasisliitto 2019:

Käypä hoito -suositus: Psoriaasi (iho ja nivelet), (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017.

Global Report on Psoriasis,World Health Organization. 2016.

About Psoriasis. National Psoriasis Foundation website.