Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen
Käsi kirjoittaa muistivihkoon.
17.09.
2018

Psoriasisliitto: Asiakasmaksulaissa hyviä uudistuksia – ja paljon parannettavaa

Psoriasisliitto on antanut uuden lausunnon sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja koskevan lain uudistuksesta.

Aiemmissa kannanotoissaan Psoriasisliitto on tuonut esiin, että maakuntien päätäntävaltaa tulee rajoittaa maksujen osalta. Siksi liitto on tyytyväinen, että lakiluonnoksessa määritetään tuleville maakunnille asiakasmaksujen enimmäistasot.

Uuden asiakasmaksulain luonnoksessa on korostettu maakunnan velvollisuutta alentaa asiakasmaksuja tai jättää ne kokonaan perimättä, jos maksut vaarantaisivat asiakkaan toimeentulon. Maakunnalle asetettu selkeä vastuu ja tiedonantovelvollisuus parantavat pienituloisimpien pitkäaikaissairaiden asemaa.

Pitkäaikaissairaiden maksutaakka edelleen korkea

Psoriasisliitto kiittää lakiluonnoksen valmistellutta työryhmää siitä, että alaikäisten poliklinikkakäynnit on jatkossa määritelty maksuttomiksi. Muutos helpottaa erityisesti niiden perheiden tilannetta, joissa monella perheenjäsenellä on jokin pitkäaikaissairaus. Sen sijaan liitto kritisoi lain linjausta, jonka mukaan avosairaanhoidon käynneistä voidaan periä asiakasmaksu. Edellisessä luonnoksessa avosairaanhoidon palvelut oli vielä määritelty maksuttomiksi, ja liitto ehdottaa, että tähän malliin palataan. Avosairaanhoidon maksuttomuus edistää kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä voi vähentää terveyseroja, kun eniten avosairaanhoidon palveluja käyttävillä ei olisi taloudellista estettä käynneille. 

Liitto on tyytyväinen siihen, että merkittävä osa suun terveydenhuollon palveluista kerryttää jatkossa asiakasmaksukattoa. Tulehdukset hampaissa tai ikenissä vaikeuttavat myös psoriasiksen hoitoa, ja psoriasista sairastavien kannalta on tärkeää, että hoitoon hakeutuminen on taloudellisesti mahdollista.

Psoriasisliitto korostaa, että pitkäaikaissairaan maksutaakka on Suomessa edelleen varsin korkea. Neljän järjestön yhdessä toteuttaman laajan selvityksen mukaan pitkäaikaissairaat jättävät terveytensä kannalta tarpeellisia asioita tekemättä kustannusten vuoksi. Tämä suuntaus ei edistä psoriasista sairastavien terveyttä. Siksi monista eri maksukatoista tulee siirtyä kohti yhtä yhtenäistä, kohtuullisen tasoista maksukattoa, jossa otetaan huomioon asiakasmaksut, lääkkeet ja matkakustannukset. Kokonaismaksukattoa ei valitettavasti selvitetty asiakasmaksulain uudistuksen yhteydessä. Liitto ehdottaakin, että hallitus asettaa nyt työryhmän selvittämään yhden yhtenäisen maksukaton toteutusta. 

Toteutuessaan lakiuudistus parantaa ja selkeyttää nykyistä tilannetta monin tavoin. Uuden lain tulee kuitenkin olla vain välivaihe matkalla kohti yhtä yhtenäistä, kohtuullistettua maksukattoa. Liitto kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä kuulemismahdollisuudesta jo lain valmisteluvaiheessa. Ministeriön hallinnonalaan kuuluvien lakien uudistuksissa sosiaali- ja terveysjärjestöjen panos on ensiarvoisen tärkeä.

Lue koko lausunto.

Lisätiedot:

Sonja Bäckman, toiminnanjohtaja, 040 827 2106, sonja.backman@psori.fi

Hanna Karhunen, vaikuttamistyön asiantuntija, 040 455 9072, hanna.karhunen@psori.fi