Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen
Käsi kirjoittaa muistivihkoon.
23.04.
2018

Psoriasisliitto: Uusi asiakasmaksulaki olisi askel parempaan

Psoriasisliitto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja koskevan lain uudistuksesta. Liitto linjaa, että toteutuessaan lakiuudistus parantaa ja selkeyttää nykyistä tilannetta monin tavoin. Uuden lain tulee kuitenkin olla vain välivaihe matkalla kohti yhtä yhtenäistä, kohtuullistettua maksukattoa.

Psoriasisliitto pitää hyvänä, että lakiluonnoksessa määritetään tuleville maakunnille asiakasmaksujen enimmäistasot. Aiemmissa kannanotoissaan liitto on tuonut esiin, että maakuntien päätäntävaltaa tulee rajoittaa maksujen osalta, ja on tyytyväinen, että ehdotus on saanut vastakaikua.

Uuden asiakasmaksulain luonnoksessa on korostettu maakunnan velvollisuutta alentaa asiakasmaksuja tai jättää ne kokonaan perimättä, jos maksut vaarantaisivat asiakkaan toimeentulon. Psoriasisliiton ja kolmen muun järjestön tuore selvitys kertoo, että vain hyvin harvan pitkäaikaissairaan asiakasmaksuja on joskus alennettu tai jätetty perimättä – siitäkin huolimatta, että maksut rasittavat sairastavan taloutta ja pakottavat osan karsimaan muista menoista. Selkeämpi kirjaus asiakasmaksujen alentamisesta parantaisi varsinkin pienituloisimpien pitkäaikaissairaiden asemaa.

Pitkäaikaissairaiden maksutaakka edelleen korkea

Psoriasisliitto kiittää lakiluonnoksen valmistellutta työryhmää siitä, että alaikäisten poliklinikkakäynnit olisivat jatkossa maksuttomia palveluita. Muutos helpottaisi erityisesti niiden perheiden tilannetta, joissa monella perheenjäsenellä on jokin pitkäaikaissairaus. Samoin liitto on tyytyväinen siihen, että merkittävä osa suun terveydenhuollon palveluista kerryttäisi jatkossa asiakasmaksukattoa. Tulehdukset hampaissa tai ikenissä vaikeuttavat myös psoriasiksen hoitoa, ja psoriasista sairastavien kannalta on tärkeää, että hoitoon hakeutuminen on taloudellisesti mahdollista.

Psoriasisliitto painottaa, että korjauksista huolimatta pitkäaikaissairaan maksutaakka on Suomessa edelleen varsin korkea. Järjestöjen yhteisen selvityksen mukaan pitkäaikaissairaat jättävätkin jonkin verran terveytensä kannalta tarpeellisia asioita tekemättä kustannusten vuoksi. Tämä suuntaus ei edistä psoriasista sairastavien terveyttä. Siksi nykyisestä järjestelmästä tulee siirtyä kohti yhtä yhtenäistä, kohtuullisen tasoista maksukattoa, jossa otetaan huomioon asiakasmaksut, lääkkeet ja matkakustannukset. Liitto ehdottaakin, että hallitus asettaa työryhmän selvittämään kokonaismaksukaton toteutusta.

Lue koko lausunto.

Lisätiedot:

Sonja Bäckman, toiminnanjohtaja, 040 827 2106, sonja.backman@psori.fi

Hanna Karhunen, vaikuttamistyön asiantuntija, 040 455 9072, hanna.karhunen@psori.fi