Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen Siirry sivuvalikkoon
Käsi kirjoittaa muistivihkoon.

Aluevaalitavoitteet 2022

Aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022, ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Jokaisen psoriasista sairastavan on tärkeä käyttää vaaleissa ääntään. Psoriasisliitto on laatinut aluevaaleihin omat vaalitavoitteet, jotka auttavat ehdokkaan valinnassa.

Tammikuussa 2022 järjestetään ensimmäiset aluevaalit, joilla valitaan päättäjät uusille hyvinvointialueille. Aluevaalit ja hyvinvointialueet ovat osa sote-uudistusta. Lue sote-uudistuksesta lisää täältä.

Jokaisen psoriasista sairastavan kannattaa käyttää vaaleissa ääntään, sillä hyvinvointialueiden uudet aluevaltuutetut tulevat linjaamaan koko hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä.

Aluevaalitavoitteemme

Psoriasisliiton aluevaalitavoitteet kiteytyvät yhteen teemaan:

Fiksu hyvinvointialue huolehtii kokonaisvaltaisesti pitkäaikaissairaiden terveydestä ja hyvinvoinnista.

  • Asiakasmaksut tulee säilyttää maltillisina.
  • Pitkäaikaissairaille on laadittava varhaisessa vaiheessa asiakassuunnitelma ja sen toteutumista tulee seurata.
  • Järjestöt on otettava kiinteäksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuja.

Malttia asiakasmaksuihin

Hyvinvointialueen tulee asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut niin maltilliselle tasolle, etteivät ne estä ketään saamasta tarvitsemaansa hoitoa tai palveluita. Asiakasmaksut kasaantuvat usein sellaisille henkilöille, joilla on paljon muitakin sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja etenkin lääkkeistä ja matkoista. Psoriasisliiton ja kolmen muun järjestön yhdessä tekemä selvitys kertoo, että pitkäaikaissairaista 18 prosenttia on tinkinyt muista välttämättömistä menoista asiakasmaksujen vuoksi. On selvää, että nykytasoiset maksut vaikeuttavat hoidon toteutumista.

Hyvinvointialueiden tulee käyttää harkintaa asiakasmaksujen määrittämisessä. Uusi asiakasmaksulaki antaa alueille mahdollisuuden vaikuttaa maksujen suuruuteen jonkin verran. Asiakasmaksujen poistaminen tai pienentäminen edistää sitä, että ihmiset hakeutuvat hoitoon ajoissa ja sitoutuvat hoitosuunnitelmaansa. Tämä tukee alueen asukkaiden hyvinvointia sekä ylläpitää työ- ja toimintakykyä. Pitkällä tähtäimellä maksujen kohtuullistamisella ja poistolla voidaan siten jopa saada säästöjä kustannuksissa.

Pitkäaikaissairaiden palveluketjut kuntoon

Pitkäaikaissairautta kuten psoriasista sairastavalle henkilölle tulee tehdä asiakassuunnitelma jo varhaisessa vaiheessa. Näin voidaan ottaa ajoissa huomioon kaikki palvelut, joita sairastava tarvitsee. Oikein toteutettuna asiakassuunnitelman avulla voidaan varmistaa pitkien ja pysyvien hoitosuhteiden toteutuminen nykyistä paremmin. Asiakassuunnitelmalle tulee nimetä oma vastuuhenkilö, joka seuraa sen toteutumista ja varmistaa, että potilaan oikeudet toteutuvat. Hyvinvointialueiden tulee myös järjestää toimivat ja monipuoliset lähipalvelut kaikkialla Suomessa esimerkiksi liikkuvia sote-palveluita hyödyntämällä. Toimiva hoito ja pysyvä hoitosuhde ovat jokaisen psoriasista sairastavan oikeuksia asuinpaikasta riippumatta.

Sujuvat palveluketjut edellyttävät, että hyvinvointialue tekee aktiivisesti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Asiakassuunnitelmassa tulee huomioida myös muut kuin varsinaiset sote-palvelut, kuten yhdistysten tarjoama vertaistuki ja erilaiset kuntien ja urheiluseurojen liikuntamahdollisuudet.

Järjestöt hyvinvointialueiden keskeiseksi kumppaniksi

Jotta hyvinvointialueet onnistuvat väestön hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämisessä, on tärkeää, että ne tekevät jatkuvaa ja monipuolista yhteistyötä alueellaan toimivien järjestöjen kanssa. Hyvinvointialueilla on tunnistettava, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta on mitä suurimmassa määrin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Järjestötoiminnan edellytykset on turvattava niin, että esimerkiksi järjestöjen toiminta-avustuksiin ei tule katkoksia. Vertaistuki ja muu paikallinen järjestötoiminta, kuten vertaisliikuntaryhmät, tulee ottaa kiinteäksi osaksi palveluketjuja.

Jokaiselle hyvinvointialueelle on nimettävä yksi tai useampi vastuuhenkilö, joka huolehtii järjestöjen ja hyvinvointialueen välisestä yhteistyöstä. Järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön periaatteet tulee kirjata hyvinvointialueen strategiaan. Lisäksi hyvinvointialueen tulee rohkaista alueensa kuntia tiiviiseen järjestöyhteistyöhön.

 

Näin hyödynnät aluevaalitavoitteita

  • Selvitä, ovatko oman alueesi ehdokkaat sitoutuneet tekemään tavoitteiden mukaista politiikkaa.
  • Jos tunnet valtuutettuja tai ehdokkaita omalla hyvinvointialueellasi, kerro heille Psoriasisliiton tavoitteista ja kannusta edistämään psoriasista sairastavien asemaa alueellaan.
  • Voit myös olla yhteydessä suoraan puolueisiin, kertoa heille tavoitteista ja kysyä näkemyksiä psoriasista sairastavia koskettavista asioista.

Lisätietoa vaalitavoitteista ja kuntavaalivaikuttamisesta antaa vaikuttamistyön asiantuntija Hannele Kirveskoski.

pieni ele -keräys

Aluevaalien yhteydessä järjestetään myös pieni ele -keräys kotimaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi. Psoriasisliitto ja psoriasisyhdistykset ovat mukana keräyksessä. Voit lahjoittaa pieni ele -keräykseen vaalipaikoilla, verkossa, tekstiviestillä tai Mobilepayn kautta. Lue lisää keräyksestä pienen eleen verkkosivuilta!