Kuntavaalitavoitteet 2017

Psoriasisliitto on laatinut omat kuntavaalitavoitteet kevään 2017 kuntavaaleja varten. Tutustumalla niihin sinulla on mahdollisuus vaikuttaa psoriasista sairastavan asemaan omalla kotipaikkakunnallasi. Voit kysyä esimerkiksi paikalliselta ehdokkaalta, mitä tämä tekisi tavoitteidemme eteen. Yhdessä voimme valita Suomeen valtuustot, jotka tekevät kunnista entistä parempia paikkoja sairastavalle.

Lisätietoa tavoitteista antaa järjestösuunnittelija Hanna Karhunen.

1. Kuntien on panostettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeen kunnan hoidettavaksi. Kuntien on otettava vastuunsa vakavasti, ymmärrettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen laaja-alaisesti ja ajateltava asiaa myös pitkäaikaissairaan kannalta.
Vaikka psoriasis ei parane, sen oireet pysyvät paremmin hallinnassa, kun sairastavalla on terveet elämäntavat. Samalla voidaan ennaltaehkäistä psoriasiksen liitännäissairauksia kuten tyypin 2 diabetesta. Matalan kynnyksen ennaltaehkäisevät palvelut hillitsevät kustannuksia tulevaisuudessa ja tukevat jokaisen sairastavan terveyttä ja hyvää elämää. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ulottuu jokaiselle kunnan vastuualueelle, kuten kouluihin ja päiväkoteihin, joissa pitkäaikaissairaiden tarpeet ja haasteet tulee pystyä huomioimaan.
Psoriasisliitto esittää, että jokaisessa kunnassa on selkeästi nimetty vastuutaho, joka ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnan alueella. Joka kuntaan tulee laatia myös terveyden edistämisen suunnitelma, jonka toteutumista seurataan.
Psoriasisliiton paikallisyhdistykset tarjoavat oman alueensa psoriasista sairastaville elintärkeää vertaistukea, jota ei voi tuottaa mikään muu taho. Monet yhdistykset järjestävät myös esimerkiksi säännöllistä liikuntatoimintaa. Yhdistysten toiminta on tunnustettava kunnissa osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Kuntien tulee ottaa yhdistykset ja järjestöt mukaan tähän työhön.

2. Yhdistys on kunnalle tärkeä kumppani

Suomen kunnissa toimii paljon paikallisia yhdistyksiä, kuten psoriasisyhdistyksiä. Yhdistykset järjestävät monenlaista toimintaa ja täydentävät kunnan tarjoamia palveluita. Ne lisäävät monin tavoin kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Potilasyhdistyksiltä kunnat saavat myös arvokasta kokemustietoa sairastavan asemasta ja palveluista kunnan alueella.

Kuntien tulee jatkossakin tukea paikallisyhdistysten toimintaa esimerkiksi toiminta-avustuksilla tai tiloja tarjoamalla. Jokaiseen kuntaan tulisi nimetä henkilö, joka vastaa järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Samoin kunnan käytössä olevista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrärahoista tulisi korvamerkitä tietty summa yhdistysten käyttöön. Sote-uudistuksen myötä kuntiin jää myös paljon tyhjää toimitilaa – voisiko näistä tehdä esimerkiksi järjestötaloja, joissa yhdistyksillä olisi maksuttomat tilat toiminnalleen?

3. Kunnat tukemaan pitkäaikaissairaiden työelämää

Pitkäaikaissairaus, kuten psoriasis, aiheuttaa sairastavalle monenlaisia haasteita työelämässä. Esimerkiksi sairauden aaltoilevuus voi tuottaa ongelmia: toisinaan sairastava on täysin työkykyinen, kun taas toisinaan kaikki työtehtävät eivät onnistu. Moni sairastava on työelämän ulkopuolella, vaikka voisi ja haluaisi työskennellä esimerkiksi osa-aikaisesti. Työpaikoille kaivataan uusia ratkaisuja, jotka sallivat pitkäaikaissairaan joustavamman työskentelyn silloin, kun sairaus sitä edellyttää. Kunnat voivat näyttää suuntaa olemalla itse joustavia työpaikkoja sekä kannustamalla alueellaan toimivia yrityksiä samaan.

Lataa tavoitteet itsellesi suomeksi tai ruotsiksi!

Miten sinä voit vaikuttaa?

  • Tutustu tavoitteisiin ja tulosta niitä mukaasi sivun alalaidasta.
  • Ota yhteyttä kotikuntasi ehdokkaisiin tapahtumissa tai muita kanavia käyttäen: vaalien alla äänestäjiä kuunnellaan!
  • Esittele Psoriasisliiton tavoitteita ehdokkaille ja kysy, mitä he tekisivät niiden eteen.
  • Äänestyspäätöstä tehdessäsi mieti, onko ehdokkaasi valmis edistämään psoriasista sairastavan hyvää elämää kotikunnassasi.