Maakuntavaalitavoitteet 2019

Psoriasisliitto on laatinut tavoitteet näillä näkymin syksyllä 2019 pidettäviä maakuntavaaleja varten. Tutustumalla ja hyödyntämällä tavoitteita sinulla on mahdollisuus vaikuttaa psoriasiksen hoitoon omassa kotimaakunnassasi.

Lue, lataa tai tulosta tavoitteet pdf-muodossa:

Suomeksi

På svenska

Lisätietoja tavoitteista antaa vaikuttamistyön asiantuntija Hanna Karhunen.

Fiksu maakunta huolehtii pitkäaikaissairaiden terveydestä ja hyvinvoinnista

Malttia asiakasmaksuihin

Maakunnan tulee asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut niin maltilliselle tasolle, etteivät ne estä ketään saamasta tarvitsemaansa hoitoa tai palveluita. Asiakasmaksut kasaantuvat usein sellaisille henkilöille, joilla on paljon muitakin sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja etenkin lääkkeistä ja matkoista. Psoriasisliiton ja kolmen muun järjestön yhdessä tekemä selvitys kertoo, että pitkäaikaissairaista 18 prosenttia on viimeisen vuoden aikana tinkinyt muista välttämättömistä menoista asiakasmaksujen vuoksi. On selvää, että nykytasoiset maksut vaikeuttavat hoidon toteutumista.

Maakuntien tulee käyttää harkintaa asiakasmaksujen määrittämisessä. Tuleva asiakasmaksulaki antaa niille mahdollisuuden vaikuttaa maksujen suuruuteen jonkin verran. Asiakasmaksujen poistaminen tai pienentäminen edistää sitä, että ihmiset hakeutuvat hoitoon ajoissa ja sitoutuvat hoitosuunnitelmaansa. Pitkällä aikavälillä maksujen poisto voi myös säästää rahaa ja auttaa ylläpitämään työ- ja toimintakykyä. Maakuntien kaipaaman lisärahoituksen hakeminen asiakasmaksuista olisi lyhytnäköistä.

Pitkäaikaissairaiden palveluketjut kuntoon

Pitkäaikaissairautta kuten psoriasista sairastavalle henkilölle tulisi tehdä asiakassuunnitelma jo varhaisessa vaiheessa. Näin voidaan ottaa ajoissa huomioon kaikki palvelut, joita sairastava tarvitsee. Oikein toteutettuna asiakassuunnitelman avulla voidaan varmistaa pitkien ja pysyvien hoitosuhteiden toteutuminen nykyistä paremmin. Asiakassuunnitelmalle tulee nimetä oma vastuuhenkilö, joka seuraa sen toteutumista ja varmistaa, että potilaan oikeudet toteutuvat. Maakuntien tulee myös järjestää toimivat ja monipuoliset lähipalvelut kaikkialla Suomessa esimerkiksi liikkuvia sote-palveluita hyödyntämällä. Toimiva hoito ja pysyvä hoitosuhde ovat jokaisen psoriasista sairastavan oikeuksia asuinpaikasta riippumatta.

Sujuvat palveluketjut edellyttävät, että maakunta tekee monipuolisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa. Asiakassuunnitelmassa tulee ottaa huomioon myös muut kuin varsinaiset sote-palvelut, esimerkiksi yhdistysten tarjoama vertaistuki ja erilaiset kuntien ja urheiluseurojen liikuntamahdollisuudet.

Järjestöt maakuntien keskeiseksi kumppaniksi

Jotta maakunnat onnistuisivat väestön hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämisessä, on tärkeää, että ne tekevät jatkuvaa ja monipuolista yhteistyötä omalla alueellaan toimivien järjestöjen kanssa. Maakunnissa on tunnistettava, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta on mitä suurimmassa määrin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Järjestötoiminnan edellytykset on turvattava niin, että esimerkiksi järjestöjen toiminta-avustuksiin ei tule katkoksia. Vertaistuki ja muu paikallinen järjestötoiminta kuten vertaisliikuntaryhmät tulee ottaa kiinteäksi osaksi palveluketjuja.

Maakuntiin on nimettävä yksi tai useampi vastuuhenkilö, joka huolehtii järjestöjen ja maakunnan välisestä yhteistyöstä. Maakunnan tulee myös rohkaista alueensa kuntia tiiviiseen järjestöyhteistyöhön.

Miten sinä voit vaikuttaa?

  • Äänestä! Maakuntavaltuustoihin kaivataan sosiaali- ja terveysasioista kiinnostuneita ihmisiä. Jokaisella äänellä on suuri merkitys. 
  • Tutustu Psoriasisliiton maakuntavaalitavoitteisiin ja käytä niitä apuna valitessasi sopivaa ehdokasta. Jos ehdokas nostaa esiin samoja teemoja kuin Psoriasisliitto, on todennäköistä, että hän on kiinnostunut pitkäaikaissairaiden asioista.
  • Hyödynnä liiton vaalitavoitteita myös silloin, jos tunnet ehdokkaita tai olet itse ehdolla maakuntavaltuustoon.