Ansiomerkit ja osaamismerkit

Ansiomerkit

Ansiomerkki on arvokas tunnustus Psoriasisliiton tai paikallisyhdistyksen hyväksi tehdystä työstä.

Ansiomerkkejä ovat Paikallisyhdistyksen hopeinen ja kultainen ansiomerkki sekä Psoriasisliiton hopeinen ja kultainen ansiomerkki. Merkki voidaan myöntää henkilölle, jonka katsotaan erittäin ansiokkaalla tai merkittävällä tavalla toimineen maamme psoriasista sairastavien sekä paikallisyhdistyksen tai Psoriasisliiton hyväksi tai toimineen erittäin vastuullisissa tai vastuullisissa paikallisyhdistyksen tai Psoriasisliiton tehtävissä.

Paikallisyhdistys voi myöntää Psoriasisliiton viirin ansioituneelle henkilölle, yhdistykselle tai yhteisölle.

Psoriasisliiton kultainen ansiomerkki vaikuttajille voidaan myöntää henkilöille, jotka ovat toimineet valtakunnallisesti tai kansainvälisesti maamme psoriasista sairastavien tai Psoriasisliiton hyväksi ja sen valtakunnallisen toiminnan kehittämiseksi.

Ansiomerkin myöntämisestä päättää Psoriasisliiton hallitus. Ansiomerkkejä koskevat ohjeet ja säännöt sekä ansiomerkin hakulomakkeen löydät liitteinä alta.

Lähetä hakemus liitteineen:
Psoriasisliitto
Ansiomerkkitoimikunta
Fredrikinkatu 27 A 3
00120 Helsinki

Psoriasisliiton hopeinen ja kultainen ansiomerkki.

Paikallisyhdistyksen hopeinen ja kultainen ansiomerkki.

Psoriasisliiton kultainen ansiomerkki vaikuttajille

Vapaaehtoistoimijan osaamismerkit

Vapaaehtoistoiminnassa syntyy osaamista, josta saa nyt tunnustusta digitaalisella osaamismerkillä.

Kerro osaamisestasi osaamismerkillä. 

Voit jakaa osaamismerkin sosiaaliseen mediaan, esim. Facebookiin ja LinkedIniin

Voit vastaanottaa ja hallinnoida osaamismerkkejäsi ilmaisella Open Badge Passport -sovelluksella. Omat tunnukset voit luoda Passportiin täällä Passport

Psoriasisliitto myöntää hakemuksesta seuraavat osaamismerkit:

Yhdistyksen puheenjohtaja

Merkin saaja osaa toimia rekisteröityneen yhdistyksen puheenjohtajana.

Merkin kriteerit ja hakulomake

Yhdistyksen sihteeri

Merkin saaja osaa toimia rekisteröityneen yhdistyksen sihteerinä.

Merkin kriteerit ja hakulomake

Vertaisosaaja

Merkin saaja toimii aktiivisesti ryhmän ohjaajana.

Merkin kriteerit ja hakulomake

Yhdistystoimija (RY)

Merkin saaja osaa yhdistystoiminnan perusteet. Merkki myönnetään Ryhdistä yhdistystä verkko-opintojakson hyväksytysti suorittaneille.

Yhdistyksen taloudenhoitaja

Merkin saaja osaa toimia rekisteröityneen yhdistyksen taloudenhoitajana.

Merkin kriteerit ja hakulomake

Tapahtuman järjestäjä

Merkin saaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdistyksen tapahtuman.

Merkin kriteerit ja hakulomake

Edellä mainitut merkit on suunniteltu yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa ja ne ovat järjestöjen yhteisiä.

 

Psoriasisliiton osaamismerkki

Vertaisohjaaja

Merkin saaja osaa ryhmän ohjaamiseen liittyvät perustiedot ja -taidot. Merkki myönnetään Psoriasisliiton Vertaisryhmän ohjaajakoulutuksen suorittaneille.

Lisätietoja:  järjestösuunnittelija Kirsti Karttunen p. 09 2511 9068, kirsti.karttunen@psori.fi.

 

Psoriasisliiton ja paikallisyhdistyksen ansiomerkkisäännöt

Ohjeelliset laskenta-ajat ansiomerkeille

Ansiomerkkiesitys hakulomake