Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen Siirry sivuvalikkoon
Nuori nainen istuu kannettava tietokone sylissään.

Verkkovertaistoiminnan säännöt

Psoriasisliiton Facebook-ryhmien säännöt

Nämä säännöt ohjaavat Psoriasisliiton hallinnoimien verkkovertaisryhmien toimintaa. Liittymällä keskusteluryhmän jäseneksi henkilö on hyväksynyt säännöt.

Psoriasisliiton ylläpitämissä Facebookin verkkovertaisryhmissä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset voivat tukea toisiaan ja jakaa kokemuksiaan. Psoriasisliitto voi tarvittaessa viestiä tai tiedottaa ryhmissä, mutta keskusteluryhmän jäsenet luovat itse varsinaista sisältöä ryhmään.

Yhdistyksen vastuuvapauslauseke: Psoriasisliiton keskusteluryhmät ovat vapaasti jäsenten käytössä heidän itsensä ja yhdistyksen tuottamille keskusteluille ja keskustelunavauksille. Kuka tahansa, joka on hyväksytty ryhmään, voi osallistua keskusteluihin.

Psoriasisliitto ei vastaa muiden kuin itse esittämiensä kommenttien oikeellisuudesta. Lähetetyt viestit ilmaisevat niiden lähettäjän, eivät Psoriasisliiton kantaa. Psoriasisliitto, liiton henkilökunta tai liiton vapaaehtoiset eivät ole vastuussa virheellisten tai loukkaavien tietojen olemassaolosta tai niiden käytöstä.

Jäsen: Psoriasisliiton ylläpitämät verkkovertaisryhmät on pääsääntöisesti tarkoitettu psoriasista tai PPP:tä sairastaville henkilöille. Psorilasten vanhemmille tarkoitettu ryhmä on ainoa läheisille suunnattu ryhmä. Tullakseen hyväksytyksi ryhmään on henkilöllä oltava diagnosoitu sairaus tai hyvin vahva epäily sairaudesta. Psorilasten vanhempien ryhmässä tämä tarkoittaa sitä, että ryhmän jäseneksi haluavan lapsella tulee olla diagnoosi tai vahva epäily sairaudesta.

Ryhmään voidaan hyväksyä aidolla henkilöprofiililla esiintyvät henkilöt ja mukaanpääsy edellyttää oman elämäntilanteen lyhyttä esittelyä ryhmän ylläpitäjälle.

Potilasyhdistyksen toimintaan osallistuminen, niin sosiaalisessa mediassa kuin muutenkin, sisältää riskin siitä, että henkilön terveydentilaan liittyvää tietoa päätyy muille kuin henkilölle itselleen. Keskustelijoiden on huomioitava, että sosiaalisen median palveluiden suojauksiin ja ryhmän jäseniin ei voi aukottomasti luottaa. Jokaisen verkkovertaisryhmän jäsenen on tämän vuoksi otettava itse vastuu siitä, kuinka avoimesti itsestään ja omasta sairaudestaan ryhmässä kertoo.

Ylläpito: Ylläpitoa suorittavat Psoriasisliiton antamalla mandaatilla koulutuksen saaneet vapaaehtoiset verkkovertaiset ja liiton henkilökunta. Kunkin Facebook-ryhmän ylläpitäjän/ylläpitäjien nimen voi tarkistaa ryhmän jäsenistä rajaamalla jäsenhaussa ”Ylläpitäjät”. Vapaaehtoiset ylläpitäjät osallistuvat keskusteluihin omana itsenään, jos he eivät erikseen mainitse kommentoivansa ylläpitäjän roolissa.

Ylläpitäjät huolehtivat jäsenpyyntöjen hyväksymisestä, keskustelujen seurannasta ja sääntöjen noudattamisesta. Heillä on oikeus poistaa keskusteluryhmän ohjeistusten tai yhdistyksen sääntöjen vastaisia viestejä. Ryhmän sääntöjä rikkova jäsen voidaan poistaa ryhmästä.

Vertaisuus: Ryhmän keskusteluissa tulee noudattaa yleisiä hyviä käytöstapoja. Kaikki loukkaava käytös on kiellettyä. Keskustelun tulee olla rakentavaa ja toisia tukevaa.

Otathan myös huomioon, että psoriasiksen oireet ja hoito ovat jokaisella yksilölliset. Lääkkeiden aloittamista tai lopettamista koskevia neuvoja tulee välttää, koska lääkehoidosta ja sen toteutuksesta vastaa aina lääkäri. Psoriasisliiton henkilökunta ei kommentoi reseptilääkitystä koskevia asioita.

Luottamuksellisuus: Ryhmän keskusteluista tai ryhmään kuuluvista henkilöistä ei puhuta ryhmän ulkopuolella.

Yksityisyyden suojaaminen: Ryhmässä tulee kunnioittaa toisten ihmisten yksityisyyden suojaa, joka tarkoittaa sitä, että kenenkään toisen salassa pidettäviä tai muutoin arkana pidettyjä asioita ei voi tuoda julki ilman tämän lupaa. Näin ollen kumppanin tai ystävän sairaudesta, oireista tai lääkityksistä ei saa kertoa julkisesti missään ilman asianomaisen suostumusta. Myös omista salassa pidettävistä tiedoista tulee kertoa harkiten. Yksityishenkilöitä ja viranhaltijoita ei tule mainita nimeltä, paitsi positiivisissa yhteyksissä. Henkilöistä puhuminen tunnistettavasti negatiivisissa yhteyksissä on myös kielletty. Emme salli alustaa keskustelulle henkilöstä, joka ei pysty keskusteluun osallistumaan.

Laillisuus: Ryhmän jäseniä velvoittaa Suomen laki. Mm. yksityisen henkilön suorittama lääkkeiden myynti ja edelleen välittäminen on laitonta. Jäseniä velvoittavat myös tekijänoikeudet.

Markkinointi ja myyminen: Ryhmä ei ole tarkoitettu mainostamiseen tai myymiseen. Jokainen voi omakohtaiseen kokemukseen perustuen suositella ryhmän viitekehykseen sopivia laillisia tavaroita, tuotteita ja palveluja, mikäli suosittelusta ei koidu hänelle henkilökohtaista taloudellista hyötyä. Rahan kerääminen tai rahankeruu-kampanjoiden mainostaminen verkkovertaisryhmissä on kiellettyä.

Lue myös: Ohjeita Psoriasisliiton ryhmächatiin