Siirry päänavigointiin Siirry navigaatioon Siirry sisältöön Siirry alatunnisteeseen
Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman.
21.02.
2020

Vuosi 2020 haastaa uudistumaan

Kun kirjoitan tätä, vuosi on juuri vaihtunut. Oikeastaan liiton toiminnassa vuosi vaihtui jo 5. joulukuuta, jolloin saimme Sosiaali- ja terveys- järjestöjen avustuskeskukselta STEAlta avustusesityksen vuodelle 2020. Se oli tällä kertaa erityisen ilahduttava.

Pystymme nyt muiden toimintojen lisäksi käynnistämään elintapamuutoksiin kannustavan Vertaistervarit-projektin Pohjois-Pohjanmaalle. Vahvistus avustusesityksiin saadaan sosiaali- ja terveysministeriöstä alkuvuodesta. Uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä on luontevaa puntaroida myös nykytilaa. Psoriasisliitossa keskeiseksi kysymykseksi nousee, millainen merkitys jäsenyydellä on liiton ja toisaalta sen jäsenyhdistysten toiminnassa? Vastaus tähän kysymykseen tarjoaa askelmerkit tulevaisuuden suunnitteluun.

Psoriasisliiton perustan muodostavat sen jäsenyhdistykset. Liiton näkökulmasta yhdistysten jäsenmäärä on erittäin tärkeä. Jäsenmäärä tuo painoarvoa. Sillä on merkitystä, kun edistämme psoriasista sairastavien oikeuksien toteutumista ja elämänlaadun parantamista. Myös jäsenmaksutuotot ovat oleellisia liiton toiminnan kehittämisessä.

Perinteinen yhdistystoiminta ei kuitenkaan vedä nuoria mukaan osallistumaan. Samalla väestörakenteemme ikääntyy ja väestö keskittyy suurimpiin kaupunkeihin. Lisäksi digitalisaatio irrottaa ihmisiä fyysisistä kokouspaikoista ja kasvokkaisista tapaamisista. Nämä tekijät edesauttavat sitä, että aktiivisten yhdistystoimijoiden määrä, yhdistysten jäsenmäärä ja yhdistysten määrä kaik-kinensakin on laskusuunnassa. Liiton Psorikaveri-jäsenhankintakampanjalla on pystytty hankkimaan uusia jäseniä vain marginaalisesti. Nyt tarvitaan järeämpiä toimia.

Psoriasisliiton perustan muodostavat sen jäsenyhdistykset. Liiton näkökulmasta yhdistysten jäsenmäärä on erittäin tärkeä.

Kun tulevaisuudessa Veikkauksen jakama tuki todennäköisesti pienenee, saattaa järjestön koko tulla yhä merkityksellisemmäksi. Vähenevä jäsenmäärä voi johtaa avustuseurojen karsimiseen, mikä puolestaan johtaa henkilöstövähennyksiin. Tämä taas vaikuttaa siihen tukeen ja niihin palveluihin, joita liitto pystyy yhdistyksille ja psoriasista sairastaville tarjoamaan. Haluamme erilaisen kehityskulun.

Tästä syystä olemme käynnistäneet hankesuunnittelun työnimellä ”Elinvoimainen järjestö 2020-luvulla”. Se on tarkoitus toteuttaa yhdessä muutaman muun järjestön kanssa, joilla on saman-tyyppisiä haasteita. Selvitämme, miten järjestöjen rakenne, toiminnan organi-sointi ja arjen käytänteet soveltuvat nykyiseen toimintaympäristöön. Tarkastelemme toimintaa avoimesti ja rehellisesti.

Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, jonka avulla järjestöt pystyvät tarvittaessa muuttamaan käytäntöjään, jotta ne vastaisivat nykyistä paremmin jo tapahtuneisiin ja edessä oleviin muutoksiin. Päämääränä on elinvoimainen, kohderyhmänsä tarpeisiin vastaava järjestö.

Lopuksi heitän pallon myös kaikille jäsenyhdistyksillemme: Toivon, että jokaisessa yhdistyksessä mietitään ja kartoitetaan tänä vuonna uusia tapoja tavoittaa oman alueen psoriasista sairastavat ja heidän läheisensä. Kannustan myös yhteistyöhön alueen järjestöjen ja muiden tahojen kanssa sekä olemaan avoimia uusille ideoille. Näin jokainen yhdistys voi pitää toimintansa mielenkiintoisena ja tuoreena sekä kääntää kehityksen suunnan kohti uutta. Onnea ja menestystä alkaneelle vuodelle ja vuosikymmenelle!

Teksti on julkaistu Ihon aika -lehden numerossa 1/2020. Jos et vielä saa lehteä, tee tilaus täällä tai liity jäseneksi, niin saat lehden jäsenetuna.