Hoppa till huvudnavigering Hoppa till navigering Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Maailman psoriasispäivän kampanjakasvot
26.10.
2020

En långtidssjukdom belastar psyket – ta upp det till diskussion!

Internationella psoriasisdagens kampanj inleds måndagen den 26 oktober och når sin kulmen på Internationella psoriasisdagen torsdagen den 29 oktober. Vi utmanar alla som insjuknat i psoriasis och alla inom hälso- och sjukvården som vårdar dem som insjuknat att på mottagningen ta upp den belastning som sjukdomen orsakar på psyket.

Meddelande 26.10.2020

Psoriasis, precis som många andra långtidssjukdomar, medför en risk för det psykiska välbefinnandet på olika sätt. Den kan orsaka stress, sömnlöshet, utmattning, ångest och depression. I en enkätundersökning som Psoriasisförbundet genomförde år 2019 konstaterade 60 procent av dem som besvarade enkäten att psoriasis även belastar psyket, och 83 procent svarade att den psykiska belastningen aldrig förts på tal inom hälso- och sjukvården. Totalt 74 procent konstaterade att de inte heller själva tagit upp saken på mottagningen.

– Det är mycket oroande siffror. Inom psoriasisvården måste man tänka på helheten, och en väsentlig del av vården är att på mottagningen ge akt på det psykiska välbefinnandet, säger Psoriasisförbundets verksamhetsledare Sonja Bäckman.

Psoriasisförbundet erbjöd en webbutbildning med temat Psoriasis och psykiskt välbefinnande till läkare under sommaren 2020. Av de läkare som deltog i utbildningen meddelade ungefär hälften att de åtminstone ibland fört psykisk belastning på tal. De som inte hade gjort detta, motiverade det oftast med tidsbrist. Alla läkare anser inte heller att det finns behov för att ta upp saken eller misstänker att patienterna inte vill tala om saken.

– Brådskan på mottagningen är säkert verklig, men att lyfta fram det psykiska välbefinnandet kan vara avgörande för att man ska kunna behandla sjukdomen effektivt.

– Dessutom borde patienten vid behov skickas vidare till exempel till en psykolog- eller psykiatrisk sjukskötares mottagning. Överhuvudtaget kunde man oftare än i dag inom hälso- och sjukvården hänvisa patienter till organisationer och till det kamratstöd som dessa erbjuder, påpekar Bäckman.

Psoriasisförbundet ordnar en webbinarium om psoriasis och psykiskt välbefinnande och om att föra svåra saker på tal för läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal torsdagen den 29 oktober. En av föreläsarna är Anni Saukkola som är både läkare och influencer på sociala medier och som själv på sociala medier har lyft fram många saker som anses vara svåra att prata om eller som man tiger om.

– Det borde inte finnas något man inte kan tala om på läkarmottagningen. Psoriasis kan påverka livskvaliteten och hälsan på alla plan. De som arbetar inom hälso- och sjukvården borde uppdatera sitt kunnande så att detta blir uppmärksammat och att patienten får ett gott bemötande och bästa tänkbara vård, konstaterar Saukkola.

Så här kan du delta i kampanjen #tankarkringpsoriasis (#psorimielessä):

  1. Följ, gilla och dela inlägg med hashtagggen #tankarkringpsoriasis #psorimielessä på sociala medier.
  2. Delta i tävlingen Miten voit tänään? (Hur mår du i dag?) på Psoriasisförbundets Facebookkonto den 23–29 oktober.
  3. För psykiskt välbefinnande på tal på hälso- och sjukvårdsmottagningen.
  4. Donera till kamratstöd! Forskningen visar att kamratstöd är viktigt för psykiskt välbefinnande. Delta i vår insamlingskampanj på Facebook den 15–31 oktober.
  5. Delta i Internationella psoriasisdagens evenemang på olika orter och på webben. Närmare information på adressen: https://psori.fi/psoriasisliitto/maailman-psoriasispaiva/miten-mukaan/
  6. Läs mer om kampanjen på webben: https://psori.fi/psoriasisliitto/maailman-psoriasispaiva/

Bakgrunden till Internationella psoriasisdagen

Internationella psoriasisdagen har uppmärksammats sedan år 2004, och drygt tio år på sitt nuvarande datum, den 29 oktober. Temadagen arrangeras årligen av psoriasisorganisationernas globala paraplyorganisation IFPA. För arrangemangen i Finland ansvarar Psoriasisförbundet. År 2020 är läkemedelsföretagen AbbVie, Amgen, LEO Pharma, Lilly, Novartis och UCB Pharma Psoriasisförbundets samarbetspartner i kampanjen.

Ytterligare information: www.psori.fi

På sociala medier: #tankarkringpsoriasis #psorimielessä

Enkätundersökningen Psoriasis och psykiskt välbefinnande genomfördes 2019. Totalt 1 478 svar inkom. Läs mer om resultaten på websidan.

Kontaktuppgifter:

Verksamhetsledare Sonja Bäckman, Psoriasisförbundet
t. 040 827 2106, sonja.backman@psori.fi

Läkare Anni Saukkola, @laakari.anni
t. 040 570 4960, annisaukkola@gmail.com

Kommunikationschef, Susanna Kaaja, Psoriasisförbundet
t. 050 325 2072, susanna.kaaja@psori.fi

Psoriasisförbundet rf

Psoriasisförbundet är en patient-, folkhälso- och expertorganisation som erbjuder information och stöd samt vårdhänvisning till dem som insjuknat i psoriasis. Dessutom främjar förbundet förverkligandet av psoriasispatienternas rättigheter. Psoriasisförbundet har cirka 13 000 medlemmar via sina 38 lokalföreningar runtom i landet. Social- och hälsovårdsministeriet understöder Psoriasisförbundets verksamhet med intäkter från Veikkaus. www.psori.fi

Vad är psoriasis?

Psoriasis är en inflammatorisk sjukdom som drabbar hela kroppen och orsakar hud- och ledsymtom och medför en ökad risk att insjukna i många andra sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, inflammatoriska tarmsjukdomar och depression. Benägenheten att insjukna i psoriasis är ärftlig. I Finland har 2 procent av befolkningen, d.v.s. 100 000 personer, insjuknat i psoriasis. Psoriasis smittar inte.