Siirry sisältöön

Tillgång på vård

Psoriasis kan behandlas inom primärvården eller inom polikliniken för hudsjukdomar eller reumatiska sjukdomar.

Nainen lääkärin vastaanotolla.
Nainen lääkärin vastaanotolla.

Tillgång på vård

Psoriasis går inte att bota, men även svåra symtom kan lindras med behandling. Behandlingen har som mål att minimera symtom, förbättra livskvaliteten och bevara arbets- och funktionsförmågan.

Det är bra att läkaren och patienten tillsammans diskuterar behandlingen och olika behandlingsalternativ så att man hittar en behandling som passar patientens livssituation och som är genomförbar. Ibland kan man behöva testa flera olika vårdmetoder för att hitta det som hjälper en bäst.

Behandlingen av psoriasis följer riktlinjerna för god medicinsk praxis utarbetade av Finska Läkarföreningen Duodecim. Riktlinjerna kan läsas på webben.

Psoriasis klassificeras enligt riktlinjerna för god medicinsk praxis i lindrig och svår psoriasis. Lindrig psoriasis behandlas i regel inom primärvården. Behandlingen av associerade sjukdomar hör också till primärvårdens ansvarsområde.

Enligt riktlinjerna för god medicinsk praxis ska polikliniken för hudsjukdomar eller reumatiska sjukdomar inom den specialiserade sjukvården ansvara för behandlingen av patienter vars

  • hudpsoriasis är svår, utbredd eller snabbt expanderande
  • ledinflammation drar ut på tiden eller förvärras, inflammationen är ny och påverkar fler leder eller påminner om ankyloserande spondylit
  • psoriasis inte lindras trots adekvat lokalbehandling (hudpsoriasis), anti-inflammatoriska läkemedelskurer eller kortisoninjektioner (psoriasisartrit)
  • psoriasis orsakar problem med arbetsförmågan eller oskälig subjektiv olägenhet (ex. psoriasis i ansiktet, handflatorna eller fotsulorna).

Endast specialistläkare ansvarar för insättning och övervakning av systemisk behandling av psoriasis. Hudpsoriasis och psoriasisartrit hos barn hör alltid till den specialiserade sjukvårdens ansvarsområde, redan i det skede då man misstänker psoriasis.

Psoriasisartrit hos kvinnor som är gravida eller som planerar en graviditet behandlas också inom den specialiserade sjukvården.

Svårighetsgrad

För att fastställa sjukdomens svårighetsgrad beaktar man symtomens omfattning och styrka, sjukdomens inverkan på patientens livskvalitet och terapisvaret på tidigare behandlingar.

De verktyg som används för att fastställa svårighetsgraden är PASI (Psoriasis Area and Severity Index), BSA (Body Surface Area), DLQI (Dermatology Life Quality Index) och HAQ (Health Assessment Questionnaire). BSA och PASI mäter eksemets omfattning. DLQI mäter hudsymtomens och HAQ ledsymtomens inverkan på patientens livskvalitet.

Oranssi-valkoisia lääkekapseleita oranssilla tasolla.

Bekanta dig med behandlingsmetoder

Psoriasis kan behandlas med lokalbehandling eller systemisk behandling.