Siirry sisältöön

Psoriasis hos barn och unga

Psoriasis kan bryta ut i vilken ålder som helst, även hos barn och unga. Psoriasis är ändå inte lika vanligt hos barn som hos vuxna.

Nuori ruskeahiuksinen tyttö katsoo kameraan.
Nuori ruskeahiuksinen tyttö katsoo kameraan.

Psoriasis hos barn

Psoriasis kan bryta ut i vilken ålder som helst, till och med när barnet är under ett år gammalt. Barn kan även insjukna i psoriasisartrit. Psoriasis är ändå inte lika vanligt hos barn som hos vuxna.

I Finland har cirka två procent av befolkningen, det vill säga cirka 100 000 personer, insjuknat i psoriasis. Hos ungefär en tredjedel av dem debuterade symtomen under 20 års ålder. Mindre än en procent av personer under 18 år har psoriasis.

Hos barn är det vanligt att sjukdomen bryter ut efter en svalginflammation orsakad av streptokock A (angina, halsfluss), eftersom barnets svalg när det utvecklas är mottagligt för streptokockangina.

Symtom vid psoriasis hos barn

Psoriasis hos barn och unga skiljer sig ofta något från psoriasis hos vuxna. Hos barn är huden tunnare än hos vuxna, och därför är även psoriasiseksem hos barn vanligen tunnare än hos vuxna.

Små barn i synnerhet har ofta hudsymtom i ansiktet och i underlivet, vilket är mer sällsynt hos vuxna. En psoriasissjukdom som bryter ut i högre ålder är också i genomsnitt lindrigare.

Hos barn, precis som hos vuxna, är plackpsoriasis den vanligaste psoriasisformen. Den består av skarpt avgränsade, rodnande fläckar på huden som kan fjälla och klia.

I synnerhet hos tonåringar är droppformad psoriasis också vanligt förekommande. Sjukdomsformen som brutit ut efter en streptokockinfektion kan undantagsvis ibland läka ut helt. Läs mer om olika former av hudpsoriasis.

Psoriasisartrit medför liknande symtom hos barn som hos vuxna: smärta, svullnad och rodnad i leder och senor, i synnerhet i de yttersta finger- och tålederna.

Fingrar och tår kan drabbas av daktylit, korvliknande svullnad. Även om psoriasisartrit oftast drabbar fingrar och tår, kan den angripa vilka leder som helst. Läs mer om psoriasisartrit.

Psoriasis medför ökad risk att insjukna i andra sjukdomar, till exempel i hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes. Även barn kan ha sjukdomar associerade med psoriasis, samsjuklighet.

De vanligaste av dessa är uveit, det vill säga inflammation i ögats regnbågshinna, strålkropp eller åderhinna, högt blodtryck, fetma och depression. Läs mer om associerade sjukdomar.

Behandling

Behandlingen av psoriasis hos barn följer God medicinsk praxis-rekommendationerna. Psoriasis hos barn fastställs alltid inom den specialiserade sjukvården, det vill säga på hud- eller reumatologiska polikliniken.

Om sjukdomen är i en lugn period och väl kontrollerad, kan behandlingen överföras till primärvården. Barn kan, i tillämpliga delar, behandlas på samma sätt som vuxna.

Psoriasis hos barn behandlas oftast med lokalbehandling, med olika bassalvor och läkemedelskrämer och -lösningar. Många salvor/krämer som innehåller läkemedel lämpar sig för behandling av psoriasiseksem hos barn. De kan till exempel innehålla kortison eller D-vitaminderivat.

Vilka salvor/krämer man använder för att behandla barnet med bestäms bland annat utifrån barnets ålder. Läkarens föreskrifter bör alltid följas.

Ljusbehandling kan, med eftertanke, användas på barn, men under övervakning av en specialistläkare.

Vid svår psoriasis kan man vid behov sätta in systembehandling. En del av de traditionella och biologiska läkemedel som används vid behandling av psoriasis lämpar sig också för barn.

Psoriasisartrit hos barn behandlas med samma traditionella och biologiska läkemedel som används vid behandling av barnreumatism. Som förstahandsbehandling vid barnreumatism används metotrexat. Läs mer om behandlingsmetoder.

Fysisk aktivitet är en viktig del av egenvården vid både hudpsoriasis och psoriasisartrit. Barn och unga med psoriasis bör uppmuntras att röra på sig i den mån som smärtan tillåter. Fysioterapeuter kan hjälpa till att hitta lämpliga motionsformer. Läs mer om fysisk aktivitet.

Att leva med psoriasis

Psoriasis är en långvarig sjukdom som inte kan botas helt även om det går att behandla de symtom den orsakar. Det är viktigt att hitta en effektiv behandling som passar den rådande livssituationen så att barnet eller ungdomen kan ha en så normal vardag som möjligt.   

Inflammationen i kroppen i samband med psoriasis medför långvarig trötthet. Därför kan ett barn eller en ungdom med psoriasis tidvis vara tröttare än normalt.

Det är bra att meddela skolan eller daghemmet om vilka symtom psoriasis orsakar, så att personalen kan ta hänsyn till barnets eller den unga personens situation.

Synligt psoriasiseksem kan inverka på barnets eller den unga personens självkänsla och kroppsuppfattning. Närstående kan hjälpa till att förbättra barnets självkänsla genom att lyfta fram barnets styrkor och tillsammans med barnet prata om vilka tankar och känslor sjukdomen väcker hos hen.

Det är viktigt att visa medkänsla och acceptans för barnets känslor. En förälder kan nödvändigtvis inte påverka själva känslan, men nog sin egen reaktion.

Det är bra att redan i förväg berätta om barnets psoriasis för olika kamratgrupper, till exempel för klasskompisar och hobbygrupper liksom för andra barns föräldrar. Insikten hjälper till att minska fördomar som är kopplade till sjukdomen.

Psoriasis påverkar vanligen inte ungdomens utbildning eller yrkesval. Ibland kan psoriasissymtomens placering och utbredning ändå påverka karriärplanerna.

Det rekommenderas att ett barn eller en ungdom med psoriasis diskuterar sin framtida studieinriktning eller sitt yrke med en läkare och studiehandledare. Det är lönt att redan i förväg ta reda på eventuella hälsorelaterade begräsningar och risker med de yrken som intresserar en mest.

Stöd till hela familjen

En medelsvår eller svår psoriasis hos ett barn försämrar barnets hälsorelaterade livskvalitet. Därför är det viktigt att barn med psoriasis och deras familjer har tillgång till psykosocialt stöd.

Barn med psoriasis och deras föräldrar får information och stöd på Psoriasisförbundets finskspråkiga familjekurser för barn med psoriasis. Läs mer om familjekurser på finska.