Siirry sisältöön

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en långvarig inflammatorisk reumatisk sjukdom. Ungefär 40 procent av dem som har hudpsoriasis insjuknar också i psoriasisartrit.

Henkilö pitelee sormiaan.
Henkilö pitelee sormiaan.

Information om psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en långvarig inflammatorisk reumatisk sjukdom som ofta går i skov. Ungefär 40 procent av dem som har hudpsoriasis insjuknar också i psoriasisartrit.

Vanligast är att psoriasisartriten dyker upp flera år efter att du drabbats av hudpsoriasis. Ledsymtomen kan emellertid också dyka upp först. Alla som insjuknat i psoriasisartrit för ändå inte hudsymtom.

Om du redan insjuknat i hudpsoriasis, inverkar dess svårighetsgrad på risken att insjukna i psoriasisartrit. Personer som har en svår hudpsoriasis insjuknar något oftare i psoriasisartrit än de som har lindriga hudsymtom.

Många andra faktorer inverkar även på uppkomsten av psoriasisartrit, till exempel den genetiska bakgrunden. Risken för psoriasisartrit är högre om psoriasissjukdomen har medfört nagelförändringar eller om hudpsoriasisen har drabbat hudveck och hårbotten.

Psoriasisartrit kan inte fastställas med laboratorietester, men med dem går det att utesluta andra reumatiska sjukdomar. Diagnosen fastställs utifrån många olika symtom och fynd. Ibland tar man hjälp av röntgen-, ultraljuds- eller magnetundersökningar.

Det är viktigt att göra en magnetundersökning när ryggen drabbats av psoriasisartrit eftersom man då i ryggraden och bäckenet kan se förändringar som är typiska för psoriasis.  

Om du misstänker att du drabbats av psoriasisartrit, ta bilder på alla symtom som du kan se med egna ögon, till exempel korvfingrar och -tår, nagelförändringar, svullna leder eller hudsymtom. Bilderna kan hjälpa läkaren vid diagnostiseringen. Säkrast är att låta en specialist i reumatiska sjukdomar att ställa diagnosen psoriasisartrit.

Samma faktorer påverkar uppkomsten av både psoriasisartrit och hudpsoriasis. Utöver genetiska faktorer och infektioner ökar bland annat stress, övervikt, rökning, riklig alkoholanvändning och dålig munhygien risken att insjukna i psoriasisartrit.

Symtom vid psoriasisartrit

Symtomen vid psoriasisartrit kan vara väldigt varierande och mångfacetterade. Psoriasisartrit kan medföra symtom i vilka leder eller senor som helst. Den drabbar oftast händer, fötter, vrister, knän och armbågar, men även till exempel käkleden. Inflammationer i senfästen, entesiter, är vanliga. 

Nilkka, jossa on turvonnut akillesjänne.
Psoriasisartrit kan orsaka svullnad i leder och senor. Hälsenan är ett typiskt ställe där psoriasisartrit förekommer.

Psoriasisartrit kan orsaka smärta, svullnad, värmeökning och ömhet i leder och senor. Smärtan förekommer också vid vila, till exempel när du sitter still eller sover. Lederna är ofta stela, i synnerhet på morgonen.

Enstaka fingrar eller tår kan drabbas av korvliknande svullnad som kallas daktylit. Den sjukdomsrelaterade inflammationen kan orsaka ovanlig trötthet.

Inflammationen i fingrarnas och tårnas ytterleder orsakar ofta nagelförändringar. Nagelförändringar förekommer hos upp till 80 procent av dem som insjuknat i psoriasisartrit.

Läs mer om nagelsymtom orsakade av psoriasis.

Behandling av psoriasisartrit

Det är viktigt att sätta in behandling mot psoriasisartrit så tidigt som möjligt. En obehandlad psoriasisartrit kan skada lederna permanent och försämra funktionsförmågan.

Behandlingen av psoriasisartrit följer rekommendationerna för god medicinsk praxis. Behandlingen har som mål att minimera symtom, förbättra livskvaliteten och bevara arbets- och funktionsförmågan. Behandlingen väljs individuellt efter patientens symtom, övriga sjukdomar och livssituation.

Om symtomen är lindriga och endast förekommer tidvis, kan man som behandling använda kortisoninjektioner eller anti-inflammatoriska läkemedel i kurer. Svårare symtom behandlas med antireumatiska läkemedel, antingen via munnen eller som injektioner. Psoriasisartrit behandlas vanligen i första hand med metotrexat. Läs mer om behandlingsalternativ.

Fysisk aktivitet är en viktig del av egenvården vid psoriasisartrit. Den hjälper till att upprätthålla ledernas rörelseomfång och dämpar smärta och svullnad. Läs mer om fysisk aktivitet.

Psoriasisartrit ökar risken att insjukna i andra sjukdomar. Läs mer om associerade sjukdomar.