Siirry sisältöön

Vad är psoriasis?

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom som smittar inte.

Alaselkä, jossa on psoriasista.
Alaselkä, jossa on psoriasista.

Fakta om psoriasis

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom som medför symtom på huden och i leder och ökar risken för andra sjukdomar. Det finns en ärftlig benägenhet att insjukna i psoriasis.

I Finland har ungefär två procent av befolkningen, det vill säga runt 100 000 personer, psoriasis. Av dessa har 5–10 procent en svår form av psoriasis. Psoriasis smittar inte.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO:s resolution är psoriasis en kronisk, icke-smittsam, smärtsam, funktionsnedsättande sjukdom som inte kan botas.

Ärftlighet och yttre orsaker

Sjukdomens uppkomst är förknippad med en ärftlig benägenhet som nedärvs via flera gener. Eftersom psoriasis är en sjukdom som kan ha flera orsaker, kan den hoppa över några generationer. Symtom förekommer inte hos alla som har en ärftlig benägenhet.

Enligt riktlinjerna för god medicinsk praxis i fråga om psoriasis är risken att insjukna 14–28 procent om en av föräldrarna har psoriasis. Om båda föräldrarna har psoriasis, är risken 41–65 procent.

Förutom den nedärvda benägenheten att insjukna finns det ett antal yttre faktorer som kan utlösa sjukdomen, till exempel infektionssjukdomar och andra inflammationer, dålig munhygien, skador på huden, riklig alkoholanvändning, rökning, övervikt och stress. Dessa faktorer kan även förvärra symtomen vid psoriasis.

Regelbunden fysisk aktivitet är den enda bevisade faktorn som kan minska förekomsten av psoriasis. Man rekommenderas dessutom att undvika faktorer som kan utlösa sjukdomen.

Sjukdomen kan bryta ut i vilken ålder som helst, även i barndomen. Vanligast är att man insjuknar vid 15–25 års och 50–65 års ålder. Den genetiska bakgrunden är till viss del olik beroende på om man drabbas av sjukdomen i unga år eller som äldre.

Symtom vid psoriasis och diagnostisering

Sjukdomsbilden vid psoriasis är individuell och mångfacetterad. Alla drabbade får inte nödvändigtvis likadana symtom.

Personer som insjuknat i psoriasis kan ha hudsymtom, ledsymtom eller både och. Nagelsymtom är också vanliga. Den sjukdomsrelaterade inflammationen kan orsaka kronisk trötthet.

Psoriasis kan medföra symtom på alla hudområden, men det vanligaste är att armbågar, knän och hårbotten drabbas. Hudsymtomen är tydligt avgränsade med röda och tjocka utslag som kan fjälla och klia. Psoriasisutslagen kan dyka upp på ställen där huden blivit skadad, ett tillstånd som kallas Köbnerfenomen.

Symtomen varierar från några fläckar till en form som är utbredd över hela kroppen. Svårighetsgraden och symtomen kan även variera hos samma person under olika tidpunkter. Ibland kan symtomen vara lindrigare under en längre tid eller försvinna helt. En årstidsvariation kan ses i sjukdomsbilden: symtomen är ofta värre på vintern och lindrigare på sommaren.

Symtom som förekommer vid psoriasisartrit är smärta, stelhet, svullnad och värmekänsla i leder och senor. Lederna kan kännas ömma och stela, i synnerhet på morgonen. Fingrar och tår kan drabbas av korvliknande svullnad, så kallad daktylit. Dessutom kan sen- och muskelhinnornas fästen inflammeras. Då talar man om entesit.

Psoriasisartrit drabbar uppskattningsvis 30 procent av dem som har hudpsoriasis. Det vanligaste är att ledsymtomen dyker upp flera år efter hudsymtomen, men de kan även dyka upp samtidigt eller till och med utan hudsymtom. Hudsymtomen är inte avgörande för psoriasisartritens svårighetsgrad.

Psoriasisartrit kan drabba vilka leder som helst i kroppen, men oftast drabbas händer, fötter, vrister, knän och armbågar. Sjukdomen uppträder ofta i små leder i fingrar och tår.

Psoriasis orsakar ofta symtom också på naglarna. De vanligaste symtomen är runda gropar, förändringar som ser ut som en droppe olja och förtjockning av nageln.

Det finns inget laboratorietest för att fastställa psoriasis. Röntgen-, ultraljuds- och magnetundersökning kan användas för att fastställa psoriasisartrit. Läkaren fastställer psoriasissjukdomen genom att undersöka huden och leder och genom att ta reda på familjebakgrunden och andra eventuella utlösande faktorer. Ibland tas en biopsi från huden för att säkerställa diagnosen. Säkrast är att låta en specialist i hudsjukdomar eller reumatiska sjukdomar ställa diagnosen.

Psoriasis medför en ökad risk att insjukna i andra sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och depression. Risken för associerade sjukdomar minskar med effektiv behandling av den inflammation som psoriasissjukdomen orsakar.