Siirry sisältöön

Bli medlem

Bli inte ensam med din psoriasis – kom med i psoriasisgemenskapen! Psoriasisförbundet och lokalföreningarna erbjuder kunskap, stöd och rådgivning.

Medlemskap ger fördelar

Som medlem i Psoriasisförbundet och i en psoriasisförening främjar du välbefinnandet för personer med psoriasis och får värdefulla förmåner, rådgivning, kamratstöd och tidningen Ihon aika.

Nya medlemmar går med i den lokala psoriasisföreningen och via den i Psoriasisförbundet. Hitta föreningen på din egen hemort.

År 2024 är medlemsavgiften 24 euro för vuxna och 12 euro för unga (15–29-åringar). För personer under 15 år uppbärs ingen medlemsavgift. För mer information om medlemskap, kontakta: jasenasiat@psori.fi.

Ju fler vi är, desto starkare är vi och desto bättre kan vi främja rättigheterna för personer med psoriasis!