Hoppa till huvudnavigering Hoppa till navigering Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

I Finland har cirka 2 procent av befolkningen eller cirka 100 000 personer drabbats av psoriasis. Av dessa har cirka 3–5 procent en allvarlig form av psoriasis. Psoriasis smittar inte.

I maj 2014 antog Världshälsoorganisationen WHO en resolution som innebär ett erkännande av sjukdomen psoriasis som en allvarlig obotlig kronisk sjukdom likt diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt resolutionen är psoriasis en kronisk, icke-smittsam, smärtsam, vanställande och handikappande sjukdom utan bot.