Hoppa till huvudnavigering Hoppa till navigering Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten Hoppa till sidmeny
Psoriasisliiton liitännäissairaudet-sivun kuva, jossa on jalat, joissa on psoriasis

Ärftligheten och yttre faktorer

Sjukdomens uppkomst är förknippad med en ärftlig benägenhet och nedärvs via flera gener. Eftersom psoriasis är en sjukdom med mer än en samverkande orsak, kan den hoppa över några generationer. Symptom förekommer inte hos alla som har en ärftlig benägenhet.

Förutom den nedärvda benägenheten att insjukna finns det ett antal yttre faktorer som kan utlösa sjukdomen, till exempel infektioner, skador på huden, riklig alkoholanvändning, rökning, övervikt och stress. Dessa faktorer kan också förvärra symptomen hos en del psoriatiker.

Regelbunden motion är den enda bevisade faktorn som kan minska förekomsten av psoriasis. Man rekommenderas dessutom att undvika faktorer som kan utlösa psoriasis.

Sjukdomen kan bryta ut i vilken ålder som helst. Vanligast är att man insjuknar vid 15–25 års eller 50–65 års ålder. Den genetiska bakgrunden är till stor del olika beroende på om man drabbas av sjukdomen i unga år eller som äldre.