Hoppa till huvudnavigering Hoppa till navigering Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten Hoppa till sidmeny

Social trygghet

denna sidan kan du hitta information om social trygghet för personer insjuknade i psoriasis samt nyttiga länker. Fråga mer om det behövs! 

Läkemedelsersättningar

Du får FPA-ersättning för dina läkemedelsinköp efter att du betalat initialsjälvrisken på 50 euro per kalenderår i sin helhet. Ersättning för läkemedelsköp betalas i tre olika ersättningsklasser. De flesta läkemedel som används vid behandling av hudpsoriasis hör till grundersättningsklass (40 procent av läkemedlets pris eller av referenspriset). Läkemedel som används vid behandling av psoriasisartrit hör till grundersättnings- eller specialersättningsklass. Det finns två specialersättningsklasser: den lägre specialersättningen är 65 procent och den högre specialersättningen är 100 procent. För att få grundersättning för bassalva ska det nämnas i receptet att salvan ordinerats för behandling av långvarig hudsjukdom.

Du kan få tilläggsersättning för höga läkemedelskostnader. De självriskandelar som du betalar för läkemedel och bassalvor ackumulerar ett s.k. takbelopp som i dag är 579,78 euro. När du överskrider årssjälvrisken överförs informationen omedelbart från FPA till apoteken. FPA betalar 100 procent av den del som överskrider självrisken på 2,50 euro per läkemedel till det innevarande årets slut för läkemedel och bassalvor som omfattas av ersättningen. 

Mer information om läkemedelsersättningar

Reseersättningar 

Ersättning för resor och övernattning betalas för resor som görs i samband med sjukdom eller FPA-finansierad rehabilitering. Ersättning beviljas i regel enligt kostnaderna för allmänna färdmedel för resor till närmaste läkare, undersöknings- eller vårdenhet. 

FPA ersätter den del av kostnaden som överskrider självriskandelen för en enkelresa, 25 euro (för en resa tur och retur är självrisken sålunda 50 euro). Användning av egen bil, taxi eller ambulans anses vara befogat om sjukdomen eller lokala trafikförhållanden kräver det. 

Om du har rätt att åka taxi ska du beställa resan från den regionala beställningscentral som har ingått direktersättningsavtal med FPA. Då får du ersättningen genast i taxin. Om du beställer resan från annanstans får du ingen ersättning. För resan behöver du ett intyg av läkaren eller vårdenheten. För en taxiresa som beställs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården behövs inget intyg. 

Regionala beställningsnummer och annat information

Om självriskandelen för dina resor under kalenderåret överskrider 300 euro, betalar du inget för dina resor under resten av året. Också resekostnader som är mindre än självrisken räknas in i takbeloppet. 

Mer information om reseersättningar

Läs mer

Social trygghet för dig med psoriasis 2021, guide med information om olika ersättningar och bidrag.

Socialarbetare hjälper med att söka olika bidrag och tjänster. Om du är patient i hud- eller reumapolikliniken, kan du ta kontakt med klinikens socialarbetare. Annars kan du fråga socialarbetare i din hemkommun.