Hoppa till huvudnavigering Hoppa till navigering Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Pitkäaikaissairauden kustannukset kuva tiedotteeseen

Olika former av psoriasis

Psoriasis yttrar sig oftast som olika typer av hudsymptom.

Plackpsoriasis är den vanligaste sjukdomsformen. På huden förekommer olika stora förtjockade fläckar, oftast på armbågar, knän, i korsryggen och hårbotten. Fläckarnas storlek varierar från 0,5 cm i diameter till lika stora som en handflata eller till och med större. Fläckarna är täckta antingen av ett mycket tunt eller tjockt lager av fjäll.

Invers psoriasis är en undertyp av plackpsoriasis och förekommer i hudveck, till exempel i naveln, under öronen och brösten, i ljumskar, underlivet och stjärtskåran. På grund av utslagens placering ser symptomen annorlunda ut än vid plackpsoriasis. Fläcken är tydligt avgränsad, men tunn, röd och fjällar inte. Den kan också vara fuktig och då kan det vara svårt att skilja den från svampinfektion i hudveck.

Guttat psoriasis yttrar sig som små fläckar över hela kroppen med en diameter på under en centimeter. Denna droppformade typ av psoriasis bryter vanligen ut efter halsfluss, d.v.s. angina.

Pustulös psoriasis visar sig som små, ytliga, gula varblåsor (pustler) på hela kroppen. Blåsorna kan orsaka kraftig klåda. Denna typ av psoriasis förekommer vanligen på händer och fötter, men vid en allvarligare form kan de också breda ut sig över hela kroppen. Pustulosis palmoplantaris, PPP, är en separat sjukdom som yttrar sig som rodnad, fjällning och blåsor på handflator och fotsulor.

Erytrodermisk psoriasis är en sällsynt och allvarlig form av sjukdomen. Till symptomen hör, förutom utbredda hudsymptom, även allmänna symptom såsom feber, frossa och en försämring av allmäntillståndet. Den här formen kräver sjukdomsvård.

Psoriasisartrit är en långvarig, inflammatorisk ledsjukdom som kan drabba vilka leder som helst, även ryggraden. Oftast drabbar den extremiteternas små leder. Det uppskattas att cirka 10–30 procent av dem som insjuknat i psoriasis också har psoriasisartrit. Det finns inget samband mellan sjukdomens svårighetsgrad och hur mycket hudbesvär patienten har.

Nagelpsoriasis yttrar sig oftast som runda gropar eller missfärgning med fläckar som kan se ut som en droppe olja, missformade naglar, nagellossning och förtjockning av nageln. Nagelförändringar förekommer hos upptill 80 procent av dem som insjuknat i psoriasisartrit.

En god grundläggande nagelvård gynnar såväl friska som skadade naglar. Har man besvärliga nagelsymptom kan man få hjälp av utbildade fotterapeuter eller fotvårdare inom hälso- och sjukvården. Nagelpsoriasis behandlas med receptbelagd lokal behandling. Vid nagelpsoriasis kan symptomen lindras med läkemedel som används vid systembehandling av svår psoriasis.