En långtidssjukdom belastar psyket – ta upp det till diskussion!

Vi utmanar alla som insjuknat i psoriasis och alla inom hälso- och sjukvården som vårdar dem som insjuknat att på mottagningen ta upp den belastning som sjukdomen orsakar på psyket.

Maailman psoriasispäivän 2019 ja 2020 kampanjakasvot mustavalkoisessa kuvassa.

En långtidssjukdom belastar psyket – ta upp det till diskussion!

Psoriasis, precis som många andra långtidssjukdomar, medför en risk för det psykiska välbefinnandet på olika sätt. Den kan orsaka stress, sömnlöshet, utmattning, ångest och depression.

I en enkätundersökning som Psoriasisförbundet genomförde år 2019 konstaterade 60 procent av dem som besvarade enkäten att psoriasis även belastar psyket, och 83 procent svarade att den psykiska belastningen aldrig förts på tal inom hälso- och sjukvården. Totalt 74 procent konstaterade att de inte heller själva tagit upp saken på mottagningen.

– Det är mycket oroande siffror. Inom psoriasisvården måste man tänka på helheten, och en väsentlig del av vården är att på mottagningen ge akt på det psykiska välbefinnandet, säger Psoriasisförbundets verksamhetsledare Sonja Bäckman.

Inom psoriasisvården måste man tänka på helheten, och en väsentlig del av vården är att på mottagningen ge akt på det psykiska välbefinnandet.

Sonja Bäckman

Psoriasisförbundet erbjöd en webbutbildning med temat Psoriasis och psykiskt välbefinnande till läkare under sommaren 2020. Av de läkare som deltog i utbildningen meddelade ungefär hälften att de åtminstone ibland fört psykisk belastning på tal. De som inte hade gjort detta, motiverade det oftast med tidsbrist. Alla läkare anser inte heller att det finns behov för att ta upp saken eller misstänker att patienterna inte vill tala om saken.

– Brådskan på mottagningen är säkert verklig, men att lyfta fram det psykiska välbefinnandet kan vara avgörande för att man ska kunna behandla sjukdomen effektivt.

– Dessutom borde patienten vid behov skickas vidare till exempel till en psykolog- eller psykiatrisk sjukskötares mottagning. Överhuvudtaget kunde man oftare än i dag inom hälso- och sjukvården hänvisa patienter till organisationer och till det kamratstöd som dessa erbjuder, påpekar Bäckman.

Brådskan på mottagningen är säkert verklig, men att lyfta fram det psykiska välbefinnandet kan vara avgörande för att man ska kunna behandla sjukdomen effektivt.

Psoriasisförbundet ordnar en webbinarium om psoriasis och psykiskt välbefinnande och om att föra svåra saker på tal för läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal torsdagen den 29 oktober. En av föreläsarna är Anni Saukkola som är både läkare och influencer på sociala medier och som själv på sociala medier har lyft fram många saker som anses vara svåra att prata om eller som man tiger om.

– Det borde inte finnas något man inte kan tala om på läkarmottagningen. Psoriasis kan påverka livskvaliteten och hälsan på alla plan. De som arbetar inom hälso- och sjukvården borde uppdatera sitt kunnande så att detta blir uppmärksammat och att patienten får ett gott bemötande och bästa tänkbara vård, konstaterar Saukkola.

Bakgrunden till Internationella psoriasisdagen

Internationella psoriasisdagen har uppmärksammats sedan år 2004, och drygt tio år på sitt nuvarande datum, den 29 oktober. Temadagen arrangeras årligen av psoriasisorganisationernas globala paraplyorganisation IFPA. För arrangemangen i Finland ansvarar Psoriasisförbundet. År 2020 är läkemedelsföretagen AbbVie, Amgen, LEO Pharma, Lilly, Novartis och UCB Pharma Psoriasisförbundets samarbetspartner i kampanjen.