Kampanjen på Internationella psoriasisdagen utmanar simhallarna

Internationella psoriasisdagen firas den 29 oktober. Psoriasisförbundet utmanar tillsammans med Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund simhallar och spaanläggningar att delta i kampanjen med temat ”Psoriasis smittar inte. Inte ens i vatten.”

Nainen, jonka jaloissa on psoriasista, ui uima-altaassa. Teksti: Jag lpter inte psoriasis hindra mig från att göra det jag älskar.

Kampanjen på Internationella psoriasisdagen utmanar simhallarna

Nästan 60 procent av dem som svarade på Psoriasisbarometern 2017 uppskattade att de på grund av sin psoriasis låtit bli att göra saker som de velat göra. En av sakerna som lämnas bort, som medlemmarna lyfte fram i sina öppna kommentarer i Psoriasisbarometern, var simhallsbesök.

– Många som har psoriasis undviker simhallar eftersom man är rädd för att bli uttittad eller få tråkiga kommentarer. Vi vill lyfta fram att psoriasis är en inflammatorisk långtidssjukdom som inte smittar. Var och en måste ha rätt och möjlighet att röra på sig – även i simhallen, säger verksamhetsledare Sonja Bäckman från Psoriasisförbundet.

Psoriasisförbundet och dess lokalföreningar bedriver under hela oktober tillsammans med Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund kampanjen Psoriasis smittar inte. Inte ens i vatten.

Målet med kampanjen är att öka simhallsanvändarnas medvetenhet om psoriasis och på detta sätt minska de fördomar som psoriatiker möter.

– Vi hoppas att simhallarna och spaanläggningarna modigt förmedlar budskapet, eftersom simfärdighet och simglädje är något som alla bör få ta del av. Sunda levnadsvanor, inklusive motion, stödjer även en god vård av psoriasis, säger Kristiina Heinonen, verksamhetsledare för Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund.

Hyvingebon Maija Hietala som uppträder på kampanjaffischerna har själv haft psoriasis i över 15 år. Hon gick med i kampanjen utan att tveka, eftersom hon vill uppmuntra alla psoriatiker att söka kamratstöd och kräva adekvat vård inom hälso- och sjukvården.

– Psoriasis är inget att skämmas för, utan något som man måste prata om. Sjukdomen får inte heller stoppa oss från att göra det vi vill göra, säger Hietala.

IFPA, takorganisationen för psoriasisförbund i hela världen, organiserar den Internationella psoriasisdagen den 29 oktober varje år. Målet med dagen är att öka medvetenheten om psoriasis.

I Finland ansvarar Psoriasisförbundet för kampanjen. År 2018 är förbundets samarbetspartner Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf samt läkemedelsbolagen AbbVie, Celgene, Janssen, Lilly och Novartis.