Sola tryggt och säkert

Många förväntar sig att solljuset ska komma med livsglädje och energi, och här i Finland lindras symtomen vid hudpsoriasis och psoriasisartrit faktiskt under sommaren. Solens ultravioletta strålning lindrar inflammationen i huden, men även i fråga om solbad är det viktigt att skynda långsamt.

Text: Vuokko Maria Nummi
Bild: Shutterstock

Nainen katsoo auringonlaskua lierihattu päässä.

Sola tryggt och säkert

Vid egenvård av psoriasis är solljus den bästa hjälpen. Solljuset kan effektivt lindra de psoriasiseksem som förvärrats under vintern. Psorilinjas sjukskötare och rehabiliteringsplanerare Kristiina Rautio påminner om hur viktigt det är att känna sin egen hudtyp och att ta hänsyn till väderförhållandena för att tryggt kunna vistas i solen. Ett viktigt råd är: Frossa inte i solljus.

När huden exponeras för solens ultravioletta strålning, UV-strålning, blir den brunare och tjockare. Den bruna färgen skyddar huden bara delvis och med åren kan solen gradvis orsaka hudskador och ljusåldring.

Med åren kan solen gradvis orsaka hudskador och ljusåldring.

Solen har visserligen också många fördelaktiga effekter. En av dem är det D-vitamin som bildas i huden till följd av solljus och som bland annat skelettet behöver.

För att bilda D-vitamin behövs endast lite UV-strålning och det finns ingen anledning att sola på grund av det. På sommaren räcker det med att man exponerar armarna för solljus i ungefär 15 minuter på dagen för att få D-vitaminbehovet tillgodosett.

Under den mörka årstiden får vi D-vitamin förutom ur kosten även från D-vitaminpreparat.

Ljusbehandling dämpar inflammation

Ljusbehandling är en av de viktigaste behandlingsmetoderna vid psoriasis. Vid psoriasis har samspelet mellan immunförsvaret och hudens yta förändrats och kroppen har drabbats av en inflammation. Vid behandling av psoriasis gör man sitt yttersta för att dämpa inflammationen.

– Ljusbehandling hämmar överaktiviteten hos de T-celler som har till uppgift att reglera kroppens immunförsvar och dämpar därmed inflammationsreaktionerna. Denna mekanism, som är den viktigaste vid ljusbehandling, dämpar inflammationen och lindrar symtomen såväl vid hudpsoriasis som psoriasisartrit. Tack vare solens UVB-strålning bildar huden dessutom vitamin D3, berättar specialisten i hudsjukdomar och allergologi Katja Vähävihu från Egentliga Tavastlands centralsjukhus.

Ljusbehandling hämmar överaktiviteten hos T-celler och dämpar därmed inflammationsreaktionerna.

UVB-strålningen startar bildningen av vitamin D i kroppen. Förstadiet till D3-vitamin, som bildas i hudens keratinocytseller, omvandlas i levern till kalcidiol och i njurarna vidare till aktivt D-vitamin.

– Vi vet emellertid att dessa våglängder av UVB-ljus med goda effekter tyvärr också orsakar DNA- och cellskador. Den dos av UV-strålning som ackumulerats under personens hela livstid och som man fortsätter att bygga på kan leda till att man utvecklar hudcancer eller förstadier till hudcancer.
Upp till en viss punkt klarar huden ännu av att reparera uppkomna DNA-skador, men en kontinuerlig belastning ökar risken för cancer.

Vähävihu poängterar att syftet med solbad inte är att bli brun, att steka sig och i synnerhet inte att bränna huden. Även med måttlig exponering uppnår man solljusets gynnsamma verkningar.

Att komma ihåg när man vistas i solen: skugga-kläder-solkräm

På sina föreläsningar ser Psorilinjas sjukskötare Kristiina Rautio till att alltid betona såväl solens fördelar som vikten av att skydda sig mot solen.

– Vi måste komma ihåg att ansiktet utsätts för solen så fort vi öppnar dörren en solig dag. Vi måste vara noggranna med att skydda hjässan, ögonen, öronen, näsan, axlarna och kinderna. Solen påskyndar även hudens åldrande.

Ansiktet utsätts för solen så fort vi öppnar dörren en solig dag.

Huden hos oss finländare är inte van vid solens ultravioletta strålning vintertid. Utöver hög solskyddsfaktor på solkrämen poängterar Rautio att man ska utsätta huden för sol i måttliga mängder.

Det är viktigt att inleda försiktigt också för att en plötslig riklig UV-strålning från solen kan försämra immunförsvaret och öka risken för diarré.

Vissa läkemedel kräver särskilt skydd. Bland annat immunsuppressiva läkemedel som används vid behandling av psoriasis försämrar immunförsvaret och tillsammans med solljus kan de öka risken för hudcancersjukdomar. Då är det extra viktigt att skydda huden. 

Texten har publicerats i Ihon aika 1/2022. Om du inte ännu får tidningen hemma, bli medlem, och du får tidningen som medlemsförmån, eller prenumerera Ihon aika.