Hoppa till huvudnavigering Hoppa till navigering Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Nurmikolla olevat jalat, joissa on psoriasisihottumaa.

Risken för andra associerade sjukdomar

Psoriatiker har en större risk än den övriga befolkningen att insjukna i en mängd associerade sjukdomar. Till dessa sjukdomar hör bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och inflammatoriska tarmsjukdomar. Psoriasis orsakar dessutom stress och kan leda till att den drabbade undviker sociala situationer.

Effektiv behandling av hud- och ledinflammationer främjar det allmänna hälsotillståndet hos en psoriatiker. Förutsättningen för att en heltäckande vård av psoriatiker ska lyckas är att man utför en screening av associerade sjukdomar. Detta sker exempelvis genom att mäta blodtryck, socker- och kolesterolvärden samt viktindex samt med ett depressionstest. Alla vuxna personer insjuknade i psoriasis rekommenderas göra en bedömning av risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. Detta kan göras med hjälp av FINRISKI-kalkylatorn på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats.

Hälsosamma levnadsvanor minskar risken för associerade sjukdomar. Hälso- och sjukvården liksom Psoriasisförbundet ger vägledning och råd om hälsa.