Liitännäissairaudet

Psoriasista sairastavilla on muuta väestöä suurempi riski sairastua joukkoon muita sairauksia. Tältä sivulta löydät lisätietoa liitännäissairauksista.

Psoriasiksen liitännäissairauksiin kuuluvat muun muassa sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes ja tulehdukselliset suolistosairaudet. Psoriasis aiheuttaa lisäksi stressiä ja hakeutumista pois sosiaalisista tilanteista.

Iho- ja niveltulehdusten tehokas hoito edistää psoriasista sairastavan koko terveyttä. Lisäksi psoriasista sairastavan kokonaisvaltainen hoidon onnistuminen edellyttää liitännäissairauksien seulontaa. Liitännäissairauksia voidaan seuloa esimerkiksi verenpaineen, sokeri- ja kolesteroliarvojen ja painoindeksin mittaamisella sekä masennustestillä. Kaikille aikuisille psoriasista sairastaville suositellaan sydän- ja verisuonisairauksien kokonaisarviota, jonka voi tehdä FINRISKI-laskurilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilla.

Terveelliset elintavat vähentävät liitännäissairauksiin sairastumisen riskiä. Terveydenhuollon lisäksi terveyteen liittyvää ohjausta ja neuvontaa on saatavilla Psoriasisliitosta.

Kuva. Psoriasiksen ja nivelpsoriasiksen yleisimmät liitännäissairaudet.