Du som är äldre, låt inte psoriasis försämra din funktionsförmåga

En kronisk sjukdom är en allvarlig fråga, men ingen katastrof. Korrekt behandling av sjukdomen och en hälsosam livsstil bidrar till välbefinnande också hos äldre.

Ihminen kokeilee sormella toisen kyynärpäätä, jossa on psoriasisihottumaa.

Du som är äldre, låt inte psoriasis försämra din funktionsförmåga

Cirka 100 000 finländare lider av hudpsoriasis, och ungefär en fjärdedel av dem har också ledpsoriasis eller psoriasisartrit. Ledsymtomen börjar vanligtvis uppträda i 30–50-årsåldern.

Enligt Kristiina Rautio, sjukskötare vid Psoriasisförbundets rådgivnings- och informationstjänst Psorilinja, kan det i början vara svårt att diagnostisera sjukdomen och den kan ge många slags symptom.

– Egna observationer av symtom och en läkares undersökning av lederna är avgörande i diagnostiseringen av psoriasis. Möjliga symptom kan vara ledstyvhet, svullnad och ömhet.

Rautio uppmanar att man med låg tröskel kontaktar en läkare.

– Man ska inte tänka att ”jag är redan så gammal och van vid att leva med den här sjukdomen”. Det finns flera behandlingar som kan lindra och hjälpa mot besvären, och den behandling som väljs för en enskild patient bör definitivt också fungera.

Motion är grunden för välbefinnande

Förutom ärftliga faktorer och infektioner kan bland annat övervikt, rökning, överdriven alkoholkonsumtion och dålig munhygien vara faktorer som ökar risken för psoriasisartrit. Dessa faktorer kan också förvärra symtomen hos en person som redan har psoriasis.

– Att förbinda sig till behandlingen av psoriasis är mycket viktigt. Detta innebär att patienten regelbundet och noggrant följer vård- och behandlingsinstruktionerna, säger Rautio.

Samtidigt påpekar hon att läkemedelsbehandling endast utgör en del av behandlingen av psoriasisartrit. Lederna mår bättre när man tar hand om sitt välbefinnande i stort: hälsosam kost, träning och vila. Att upprätthålla funktionsförmågan är särskilt viktigt för äldre.

– Jag kan inte nog betona vikten av mångsidig träning. Bra allmäntillstånd ökar toleransen för smärta, minskar trötthet, förbättrar sömnkvaliteten och förhindrar även depression.

Texten har först publicerats i njutavlivet.fi.