Flexibilitet och omsorg stöder arbetshälsa

Psoriasis är inget problem på Jenna Salos arbetsplats inom it-branschen. Arbetsgivaren stöder personalens ork i arbetet bland annat genom omfattande företagshälsovård.

Text och bild: Helinä Kujala

Jenna Salo istuu työpöydän ääressä kannettavan tietokoneen kanssa.

Flexibilitet och omsorg stöder arbetshälsa

Flexibel arbetstid, omfattande företagshälsovård och arbetsförmågaförsäkring, som bland annat ersätter kostnader för receptbelagda läkemedel.

När Jenna Salo berättar om sina anställningsförmåner är det lätt att förstå varför hon säger att hon hittat ”den bästa tänkbara arbetsplatsen”. Salo, som snart fyller 34 år, har jobbat på rogramvaruföretaget Gofore i Tammerfors i snart sex års tid.

Salo som jobbar som servicchef har både hudpsoriasis och psoriasisartrit. Hennes psoriasisartrit medför ledstelhet och illamående, som orsakas av de läkemedel hon tar mot sin sjukdom. Illamåendet är värst på morgonen.

– På mitt förra arbete jobbade jag tidiga morgonskift som var väldigt besvärliga för mig. Numera kan jag bestämma arbetsdagens rytm efter mina symtom. Det underlättar att arbetet inte är bundet till tid eller plats.

Arbetsförmågans räddare

Jenna Salo är kundernas kontaktperson, hon leder och fungerar som mentor i sitt eget projektteam samt stöder försäljningsarbetet. Arbetsplatsens elektriskt ställbara bord och rullmus förbättrar ergonomin, och pausgympaapplikationen hjälper till att mjuka upp kroppen vid sidan av jobbet.

Arbetsplatsens elektriskt ställbara bord och rullmus förbättrar ergonomin, och pausgympaapplikationen hjälper till att mjuka upp kroppen vid sidan av jobbet.

Allra mest uppskattar Salo den ypperliga företagshälsovården. Via den har hon snabbt kunnat få en tid till hudläkaren och när ledsymtomen förvärrades även till reumaläkaren. Hon har även fått fysioterapi, råd för en hälsosammare kost av en dietist samt kortterapi för de utmaningar som det psykiska välbefinnandet ställt.

– Även tandläkarbesök understöds med en viss summa årligen. De läkemedel som används för att behandla psoriasis kräver att tänderna är i skick

Arbetsgivaren har tecknat en arbetsförmågaförsäkring för sina anställda. Den täcker bland annat operationer, läkemedel och årssjälvrisken för läkemedelskostnader. Tack vare den har Salo kunnat testa olika biologiska läkemedel mot sin psoriasisartrit. Enligt sin egen bedömning skulle hon inte annars ha haft råd med lika effektiva behandlingar.

Välbefinnande – en konkurrensfördel

Inom IT-branschen är konkurrensen om kunnig arbetskraft stor. Enligt Gofores personalchef Laura Tero kan man svara på denna utmaning genom att ta väl hand om människorna på arbetsplatsen. För tre år sedan blev Gofore därför också utsedd till Finlands bästa och Europas nästbästa arbetsplats i tävlingen Great Place to Work, som kartlägger de anställdas erfarenheter.

Flexibla arbetstider, omfattande företagshälsovårdstjänster och arbetsförmågaförsäkringen berör hela personalen. Även om alla inte skulle behöva varje förmån, ger det faktum att möjligheten finns en trygghet i arbetet.

Satsningarna på att stöda personalens arbetsförmåga kräver pengar, men samtidigt skapar de pengar. Företagets sjukfrånvaroprocent är enligt Tero lägre än medeltalet, men att minska på siffran får inte bli ett självändamål.

Satsningarna på att stöda personalens arbetsförmåga kräver pengar, men samtidigt skapar de pengar.

– Om sjukfrånvaron minskade ytterligare, skulle det vara ett tecken på att människorna jobbar även om de är sjuka. Det är en omöjlighet att människor aldrig insjuknar, påpekar Tero.

Stress förvärrar symtomen

Jenna Salos psoriasis tar sig i uttryck som smärta i leder och senfästen. Ryggbesvären gör att kroppen blir stel och i hårbotten och i utkanterna av ansiktet har hon eksemfläckar. Tröttheten tvingar henne att minimera antalet fritidsaktiviteter.

Symtomens styrka varierar periodvis, och det värsta giftet för dem är stress. Därför försöker Salo hålla sin vardag så stabil som möjligt.

– Stressen tränger ut ur huden mycket snabbt. Det tar mycket längre tid att få läget att lugna ner sig igen. Tack vare ett flexibelt arbete har jag ändå inte tvingats sjukskriva mig på grund av min psoriasis.

Stressen tränger ut ur huden mycket snabbt. Det tar mycket längre tid att få läget att lugna ner sig igen.

Laura Tero anser att det inom expertarbete är extra viktigt att stöda det psykiska välbefinnandet eftersom risken för utmattning är en av riskfaktorerna. Av denna orsak är tillgången till psykologens mottagning och vid behov kortterapi okomplicerad.

Även Salo har sökt hjälp via terapi bland annat för att hantera smärta. Hon anser att det visar på styrka att söka hjälp.

– Det vore rätt svårt att leva med en kronisk sjukdom i åratal utan att den skulle påverka ens psykiska välbefinnande och till exempel sömnens kvalitet. Det är viktigt att söka helhetsomfattande hjälp, konstaterar Salo.

Texten har publicerats i Ihon aika 3/2020. Om du inte ännu får tidningen hemma, bli medlem, och du får tidningen som medlemsförmån, eller prenumerera Ihon aika.