Siirry sisältöön

Hoitoon pääsy

Psoriasista voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa ihotautien tai reumasairauksien poliklinikalla.

Nainen lääkärin vastaanotolla.
Nainen lääkärin vastaanotolla.

Hoitoon pääsy

Psoriasikseen ei ole parantavaa hoitoa, mutta hoidolla voidaan lievittää vaikeitakin oireita. Hoidon tavoitteena on oireiden minimoiminen, elämänlaadun parantaminen sekä työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen.

Lääkärin ja psoriasista sairastavan on hyvä keskustella yhdessä hoidosta ja eri hoitovaihtoehdoista, jotta sairastavalle löydetään elämäntilanteeseen sopiva hoitomuoto, jota on mahdollista toteuttaa. Joskus tehokkaan hoidon löytäminen vaatii useamman eri hoitomuodon kokeilua.

Psoriasiksen hoitoa ohjaa Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin julkaisema Käypä hoito -suositus. Sen potilasversion voi lukea verkossa.

Psoriasis luokitellaan Käypä hoito -suosituksen mukaan lievään ja vaikeaan psoriasikseen. Lievää psoriasista hoidetaan tyypillisesti perusterveydenhuollossa. Myös psoriasiksen liitännäissairauksien hoito kuuluu perusterveydenhuoltoon.

Erikoissairaanhoidossa ihotautien tai reumasairauksien poliklinikalla hoidetaan Käypä hoito -suosituksen mukaan ne sairastavat, joilla

  • ihopsoriasis on vaikea, laaja-alainen tai nopeasti laajeneva
  • niveltulehdus pitkittyy tai vaikeutuu, on tuore monen nivelen tulehdus tai muistuttaa selkärankareumaa
  • ei rauhoitu asianmukaisella paikallishoidolla (ihopsoriasis), tulehduskipulääkekuureilla tai kortisonipistoksilla (nivelpsoriasis)
  • haittaa työkykyä tai aiheuttaa kohtuutonta subjektiivista haittaa (esim. psoriasis kasvoissa, kämmenissä tai jalkapohjissa)

Sisäisen psoriasislääkityksen aloittamisesta ja seurannasta vastaa aina erikoislääkäri. Erikoissairaanhoidossa hoidetaan aina myös lasten iho- ja nivelpsoriasis, silloinkin, kun psoriasista vasta epäillään. Raskaana olevan tai raskautta suunnittelevan naisen nivelpsoriasis hoidetaan erikoissairaanhoidossa.

Psoriasiksen hoidon porrastus on kuvattu myös psoriasiksen Käypä hoito -suosituksessa.

Psoriasiksen vaikeusaste

Vaikeusasteen arvioinnissa otetaan huomioon oireiden laajuus ja voimakkuus, taudin vaikutus elämänlaatuun ja aikaisempien hoitojen vaikuttavuus.

Psoriasiksen vaikeusasteen määrittelyssä käytettäviä mittareita ovat PASI (Psoriasis Area and Severity Index), BSA (Body Surface Area), DLQI (Dermatology Life Quality Index) ja HAQ (Health Assessment Questionnaire). BSA ja PASI mittaavat ihottuman pinta-alaa. DLQI mittaa iho-oireiden ja HAQ niveloireiden vaikutusta elämänlaatuun.

PASI on käytetyin ihopsoriasiksen vaikeusastetta kuvaava mittari. PASI-indeksiä käytetään psoriasiksen hoitotavoitteiden määrittelyssä ja seurannassa. Pisteytyksessä otetaan huomioon ihottuman laajuus sekä läiskien punoitus, paksuus ja hilseily. Yli 10:n PASI-arvo tarkoittaa vaikeaa ihopsoriasista.

BSA on tavallinen psoriasiksen hoidon tehon arvioinnissa käytetty mittari, joka kertoo prosenttilukuna, miten laajalle ihoalueelle psoriasis on levinnyt. Jos BSA-arvo on yli 10, eli psoriasis peittää vähintään 10 prosenttia ihon pinta-alasta, sairautta pidetään vaikeana.

DLQI on elämänlaatukysely, jonka avulla arvioidaan iho-oireiden vaikutusta elämään viimeksi kuluneen viikon aikana. Kyselyn teemoina ovat oireet ja tunteet, päivittäinen toiminta, vapaa-aika, työ ja opiskelu, ihmissuhteet sekä ihottuman hoito. Jos kyselystä saa yli 10 pistettä, se viittaa suureen elämänlaatuvaikutukseen.

Tutustu englanninkieliseen DLQI-lomakkeeseen Cardiffin yliopiston verkkosivuilla.

HAQ-indeksi kartoittaa nivelpsoriasiksen vaikutusta elämänlaatuun.

Hoitotakuu

Hoitotakuu tarkoittaa, että hyvinvointialueen asukkaan on saatava arkisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen.

Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittää sen, minkä ajan kuluessa hyvinvointialueen asukkaan on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon.

Hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattilainen. Hänen tulee arvioida hoidon tarve saman päivän aikana. Erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Jos hoito arvioidaan tarpeelliseksi, sen tulee alkaa perusterveydenhuollossa 14 vuorokauden kuluessa.

Erikoissairaanhoitoa varten tarvitaan aina lähete, jonka perusteella hoidon tarve arvioidaan. Erikoissairaanhoidossa hoidon tulee alkaa potilaan tilanteesta riippuen 3–6 kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta.

Oranssi-valkoisia lääkekapseleita oranssilla tasolla.

Tutustu eri hoitomuotoihin

Psoriasista voidaan hoitaa paikallisesti tai sisäisesti.