Ledare: Bakom alla nyheter finns en vanlig vardag

Vi i tidningen Ihon aika vill berätta sådant som inte platsar på kvällstidningarnas förstasidor, men som ständigt syns i och påverkar många människors liv, skriver chefredaktör Hanna Karhunen.

Hanna Karhunen.

Bakom alla nyheter finns en vanlig vardag

Valet, Nato, artificiell intelligens, gatugäng, bostadslånens räntor och priset på mat. Även i år har de som följer nyheterna fått ta del av många olika teman, kanske till och med mer än de själva hade velat.

Nyheter finns överallt numera, och därför känns det ibland som om ett visst aktuellt tema tar upp all vår uppmärksamhet. 

Människans psyke verkar vara programmerat så att det är intresserat av allt som är nytt och spännande. Om något fortgår dag efter dag eller år efter år, blir vi avtrubbade. Då blir även en stor kris så småningom en del av det vanliga nyhetsflödet och uppmärksamheten den får minskar i takt med att nya tar dess plats. 

En situation som har pågått under lång tid är emellertid inte betydelselös för de människor som påverkas av den dagligen. De mest kända exemplen på detta är långvariga naturkatastrofer och krig, men samma gäller också för långvariga sjukdomar.

Det är just av den orsaken som vi i tidningen Ihon aika vill berätta sådant som inte platsar på kvällstidningarnas förstasidor, men som ständigt syns i och påverkar många människors liv. 

Vardagen hos en person som drabbats av psoriasis uppfyller inte direkt kriterierna för nyheter. Det är just av den orsaken som vi i tidningen Ihon aika vill berätta sådant som inte platsar på kvällstidningarnas förstasidor, men som ständigt syns i och påverkar många människors liv. 

Samtidigt vill vi påminna om att man inte ska låta sig avtrubbas av sin egen situation. Även om man lidit av ett symtom under lång tid, finns det hjälp att få. Vore det dags att uppdatera behandlingen eller skulle det hjälpa med kamratstöd från andra i samma situation? I denna tidning får du tips för att hantera din smärta och klåda och du kan läsa berättelser om personer med psoriasis. 

Ihon aika är ändå inte skild från resten av samhället eller från aktuella händelser. Den här vårens samtalsämne nummer ett, riksdagsvalet, berör också oss. När jag skriver detta är den nya regeringssammansättningen och det nya regeringsprogrammet ännu inte klara.

På Psoriasisförbundet jobbar vi långsiktigt för att hälso- och sjukvårdens avgiftstak ska reformeras under den kommande regeringsperioden.

På Psoriasisförbundet jobbar vi långsiktigt för att hälso- och sjukvårdens avgiftstak ska reformeras under den kommande regeringsperioden på ett sätt som skulle minska den ekonomiska bördan som en långvarig sjukdom medför.

Ett sådant beslut skulle kunna stödja vardagen för många människor med psoriasis så att de utöver själva sjukdomen inte skulle behöva tänka på var de ska få pengarna till medicin. 

I tidningen behandlar vi även andra aktuella teman som berör dem som har insjuknat i psoriasis. Ett av dem är utbyte av biologiska läkemedel på apotek som du kan läsa mer om i tidningen. 

Med önskan om en solig vår och sommar! 

P.S. Enligt vår färska medlemsenkät litar hela 95 procent av er som läser tidningen Ihon aika på den information ni får från tidningen! 92 procent skulle rekommendera tidningen till andra som insjuknat i psoriasis. Det anses även särskilt viktigt att tidningen ges ut i pappersform. Ett varmt tack för förtroendet! Ni kan när som helst skicka feedback och utvecklingsidéer per e-post: ihonaika@psori.fi.  

Hanna Karhunen är chefredaktör för Ihon aika och Psoriasisförbundets kommunikationschef. 

Texten har publicerats i Ihon aika 2/2023. Om du inte ännu får tidningen hemma, bli medlem, och du får tidningen som medlemsförmån, eller prenumerera Ihon aika.