Ledare: Ge dig själv tid

Vi tillbringar mer tid med oss själva än med någon annan, så varför skulle vi inte satsa på den, skriver Hanna Karhunen.

Hanna Karhunen.

Ge dig själv tid

För några år sedan efterlyste diskussionsprogrammet Docventures den mest finska frasen.

En klar vinnare blev frasen ”Du behöver inte koka för min skull.”

Frasen får mig att fnissa, för den är så typisk – jag har även själv otaliga gånger använt mig av den i någon form. Kanske den faktiskt slår an en sträng i den finska mentaliteten. Det är onödigt att slösa kaffe, vatten och el om det bara är jag som ska dricka!

Det är lätt hänt att tänka att du själv inte är värd besväret. Att ta hand om sig själv är minst lika viktigt som att ta hänsyn till andra. Ofta sägs det faktiskt att din viktigaste relation i livet är den till dig själv. Vi tillbringar mer tid med oss själva än med någon annan, så varför skulle vi inte satsa på den?

Det är lätt hänt att tänka att du själv inte är värd besväret.

Du kan ta hand om din relation till dig själv på många sätt, till exempel genom att göra saker som du älskar och som gör ditt liv meningsfullt. Många av oss tar kanske bättre hand om blommorna i sin trädgård eller sin kära motorcykel än sin egen kropp.

Hobbyer är bra det mentala välbefinnandet och förhoppningsvis kan de även hjälpa till att lätta på den börda som en långtidssjukdom medför. Den som insjuknat i psoriasis bör ändå i vardagen ägna både tid och tankar på att ta hand om sin egen sjukdom.

Även om läkare, sjukskötare, fysioterapeuter och annan vårdpersonal har en central roll i vården av psoriasis, är den tid som en person som insjuknat i psoriasis tillbringar tillsammans med dem en försvinnande liten del av patientens vardag.

Egenvård och att ta hand om sig själv vid alla andra tillfällen är därför av stor vikt. Därför bör du tänka att egenvården av psoriasissjukdomen är ett sätt att ta hand om dig själv.

Egenvården av psoriasissjukdomen är ett sätt att ta hand om dig själv.

Egenvård är temat i detta nummer av tidningen Ihon aika. Vi ger tips på vad du som insjuknat i psoriasis kan göra för att ta hand om dig själv och hurdana saker i vardagen det är bra att uppmärksamma.

Praktiska tips hittar du till exempel i den cirkelträning som finns på mittuppslaget och som även kan utföras utomhus. I tidningen berättar vi också i vilka lägen det inte längre räcker med egenvård och när det är dags att uppsöka vård hos ett proffs.

Till slut vill jag understryka att även om det är viktigt att ta hand om sig själv, ska du inte envisas med att försöka klara dig på egen hand.

När egenvårdsmetoderna tar slut, finns det professionella som hjälper dig att få sjukdomen i schack, medan psoriasisgemenskapen och andra som också insjuknat ger kamratstöd och kraft att hantera vardagen med en långtidssjukdom.

Om du har resurser över, kan du också själv hjälpa andra i egenskap av frivilligaktör. Samtidigt kan du fast koka kaffe till hela gänget – det finns förmodligen fler än en som är sugna på en kopp!

Med önskan om soliga höstdagar!

Hanna Karhunen är Psoriasisförbundets kommunikationschef och chefredaktör för tidningen Ihon aika.

Texten har publicerats i Ihon aika 3/2022. Om du inte ännu får tidningen hemma, bli medlem, och du får tidningen som medlemsförmån, eller prenumerera Ihon aika.