Ledare: Mycket att vinna på fysisk aktivitet

Det var glädjande att notera att beslutsfattarna nu uppmärksammar fysisk aktivitet i högre grad än tidigare, skriver Psoriasisförbundets verksamhetsledare Sonja Bäckman.

Kasvokuva Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckmanista.

Början av året är den tidpunkt då alla motionsplatser är fulla av människor som har bestämt sig för att komma igång med en ny hobby.

En del härdar ut med sin nya motionsgren, medan andra redan börjar visa tecken på att intresset avtar.

Motion är inte bara en individuell angelägenhet, utan något som uppmärksammas bland annat i regeringsprogrammet. Tillsvidare har Petteri Orpos regeringsprogram väckt mycket diskussion, men om rätt få teman.

Motion är inte bara en individuell angelägenhet, utan något som uppmärksammas bland annat i regeringsprogrammet.

Regeringsprogrammets skrivningar om motion och fysisk aktivitet har fått mindre uppmärksamhet. De nämns i flera olika punkter, och vackert så!

Det motionsrelaterade innehållet i regeringsprogrammet har inte skapats i ett vakuum, utan bygger bland annat på det långsiktiga arbete som UKK-institutet har utfört.

De senaste motionsrekommendationerna från UKK publicerades år 2019 och grundar sig på gedigna forskningsbevis.

Det var glädjande att notera att beslutsfattarna nu uppmärksammar fysisk aktivitet i högre grad än tidigare. Detta sker i grevens tid, för stillasittande och orörlighet försämrar märkbart människans välbefinnande såväl i Finland som i andra västländer.

Det var glädjande att notera att beslutsfattarna nu uppmärksammar fysisk aktivitet i högre grad än tidigare.

Största delen av alla vuxna rör på sig för lite med tanke på sin hälsa. Hos en oroväckande stor del av våra skolbarn är den fysiska funktionsförmågan på en nivå som påverkar välbefinnandet och gör det svårt att orka i vardagen.

I denna tidning är temat psoriasisartrit. Även om fysisk aktivitet är nödvändigt för oss alla, är den speciellt viktig för personer som insjuknat i psoriasisartrit eftersom motion är en central del av behandlingen vid denna sjukdom.

Fysisk aktivitet hjälper till att bevara funktionsförmågan och minska ledsmärta. Det är även påvisat att fysisk aktivitet främjar mental hälsa, vilket är viktigt för personer med långvariga sjukdomar.

Även om fysisk aktivitet är nödvändigt för oss alla, är den speciellt viktig för personer som insjuknat i psoriasisartrit.

En person med psoriasisartrit kan utöva olika former av fysisk aktivitet. Testa vad som passar dig bäst och be en fysioterapeut om råd vid behov. All form av rörelse är bra, vare sig det är en motionshobby eller andra former av rörelse i vardagen.

När du utöver motion kommer ihåg att ta pauser i stillasittandet och ser till att få tillräckligt med sömn, har du i stort sätt ingredienserna till en hälsosam vardag.

Den nuvarande motionsrekommendationen fäster mer uppmärksamhet än tidigare på välbefinnande i sin helhet: sömn och vila är grunden till allt.

I regeringsprogrammet konstateras även att frivilligarbete och talkoarbete är hörnstenar för utövandet av motion och idrott.  Idrottsföreningarna stärker samhörigheten och känslan av gemenskap.

All form av rörelse är bra, vare sig det är en motionshobby eller andra former av rörelse i vardagen.

I det här sammanhanget ska vi inte glömma psoriasisföreningarna som även erbjuder olika möjligheter till fysisk aktivitet. Och på köpet kan man både ge och få kamratstöd. Kontakta din egen lokalförening för att höra dig för vad den har att erbjuda.

Du kan även röra på dig utan att utöva en speciell idrottsgren. För många är promenader den lättaste formen av fysisk aktivitet. Du behöver bara öppna dörren och kliva ut.

Genom att röra på oss och utöva motion och idrott i någon form kan vi alla bidra till vår egen och samhällets kassa.

Låt oss njuta av rörelse!

Sonja Bäckman är Psoriasisförbundets verksamhetsledare.

Texten har publicerats i Ihon aika 1/2024. Om du inte ännu får tidningen hemma, bli medlem, och du får tidningen som medlemsförmån, eller prenumerera Ihon aika.