Ledare: Som en del av psoriasisfamiljen

Vi måste fortsätta att hitta lösningar för att lättare förena långtidssjukdomar och arbetslivet, skriver Heidi Viljanen.

Bild: Jukka-Pekka Flander

Heidi Viljanen.

Som en del av psoriasisfamiljen

Visste du att Riksdagens Psoriasisgrupp har varit aktiv i riksdagen sedan år 2017?

Gruppens syfte är att öka medvetenheten om psoriasis bland riksdagsledamöterna och övriga personer som arbetar i riksdagen, att ordna olika typer av evenemang och att ta ställning till aktuella frågor om psoriasis. Gruppen har ett nära samarbete med Psoriasisförbundet och tillsammans upprätthåller vi kontakterna inte bara med riksdagen utan även med andra aktörer.

Det här är min första mandatperiod som riksdagsledamot och jag har fått lära mig om sjukdomen psoriasis via denna riksdagsgrupp. Kort efter att jag kom in i riksdagen gick jag med i gruppen och jag är sålunda ett levande exempel på hur gruppen fungerar.

Den introducerar riksdagsledamöter till denna komplexa sjukdom, som jag hävdar att allmänheten fortfarande känner till alltför dåligt. Även jag vill lära mig nytt hela tiden – om sjukdomen i sig, men än mer om hur det är att leva med sjukdomen och om de utmaningar som den medför.

Riksdagens Psoriasisgrupp introducerar riksdagsledamöter till denna komplexa sjukdom, som jag hävdar att allmänheten fortfarande känner till alltför dåligt.

Du vet känslan när du kommer till ett nytt ställe och ingen känner dig och du undrar hur du ska kunna bli en i gänget? Jag hade lite av den känslan när jag i slutet av förra året kom till mötesplatsen, inbjuden att leda Psoriasisförbundets årsmöte i Helsingfors.

Känslan höll inte i sig mer än fem minuter. Jag minns väl vilken god stämning det var bland mötesdeltagarna och hur naturligt samtalet flöt på från första början. Jag kände att jag var en i gänget och jag fick en bra känsla av dagen.

Jag hoppas att alla som vågar sig med i de lokala psoriasisföreningarnas verksamhet får uppleva just den känslan; upplevelsen av att du är en i gänget, att du får ett varmt mottagande och att du får vara dig själv.

Jag hoppas att alla som vågar sig med i de lokala psoriasisföreningarnas verksamhet får uppleva just den känslan; upplevelsen av att du är en i gänget.

Sedan den 3 mars 2022 har jag en allt starkare koppling till psoriasisfamiljen i och med att jag valdes till ordförande för Riksdagens Psoriasisgrupp. De senaste två åren har förstås varit utmanande även för verksamheten i vår grupp.

Vi har inte kunnat ordna evenemang eller tillställningar och verksamheten har varit ganska begränsad. Men vi är hoppfulla inför framtiden och hoppas att vi kan aktivera oss mer igen.

Ett viktigt och aktuellt tema är bland annat hur psoriasis och andra långtidssjukdomar påverkar arbetslivet. Vi måste fortsätta att hitta lösningar för att lättare förena långtidssjukdomar och arbetslivet.

Denna och andra utmaningar kommer vi i samarbete med Riksdagens Psoriasisgrupp, Psoriasisförbundet och andra aktörer att ta oss an och ta ställning till.

Jag vill tacka den tidigare ordföranden för Riksdagens Psoriasisgrupp Kristiina Salonen (sd) samt Antero Laukkanen (kd), som fortsätter som vice ordförande, för det goda samarbetet i gruppen.

Tack också till Psoriasisförbundet för det stöd som jag vet att jag även framöver kommer att få. Jag tar emot mitt nya uppdrag med tacksamhet och stor iver. Jag är glad att kunna göra min del för att alla de som insjuknat i psoriasis ska kunna leva ett så gott liv som möjligt.

Vi hörs!

Heidi Viljanen är riksdagsledamot och ordförande i Riksdagens Psoriasisgrupp.

Texten har publicerats i Ihon aika 2/2022. Om du inte ännu får tidningen hemma, bli medlem, och du får tidningen som medlemsförmån, eller prenumerera Ihon aika.