Ledare: Vems uppgift är det att bära ansvaret för påverkansarbetet?

Hos oss på Psoriasisförbundet är påverkansarbete en del av vår vardag, skriver Psoriasisförbundets ordförande Paula Werning.

Text: Paula Werning
Bild: Jukka-Pekka Flander

Paula Werning.

Vems uppgift är det att bära ansvaret för påverkansarbetet?

Nu när hösten är här, har jag den stora glädjen att skriva till er, läsare av tidningen Ihon aika.

Jag är utbildad sjukskötare och har erfarenhet av att vårda patienter med psoriasis. När jag arbetade inom vården var jag alltid intresserad av patientens upplevelser, och detta intresse är fortfarande oförändrat även om jag inte längre jobbar inom vården.

När jag arbetade inom vården var jag alltid intresserad av patientens upplevelser, och detta intresse är fortfarande oförändrat.

På sociala medier läser jag regelbundet olika diskussioner som handlar om psoriasissjukas vardag. Diskussionerna handlar ofta om en rad olika symtom och sjukdomens inverkan på psykiskt, fysiskt eller socialt välbefinnande.

Texterna innehåller mycket information utifrån skribenternas egna erfarenheter och väcker många tankar. Gång på gång påverkar dessa texter och åsikter mig starkt.

Gång på gång påverkar dessa texter och åsikter mig starkt.

Jag tror ändå inte att de som skriver uppdateringarna medvetet har som avsikt att påverka läsaren. Jag kan säga att påverkansarbetet ändå varit effektivt.

Det här har fått mig att fundera på vad påverkan egentligen är, vem det hör till och om det alltid måste göras vid en viss tid och på en specifik plats. Hos oss på Psoriasisförbundet är påverkansarbete en del av vår vardag.

Psoriasisförbundet är de psoriasissjukas starka och ihärdiga röst i samhället. Genom påverkan eftersträvar vi att aktivt främja god livskvalitet och bevaka rättigheter för personer med psoriasis.

Psoriasisförbundet är de psoriasissjukas starka och ihärdiga röst i samhället.

Genom påverkansarbetet har vi också möjlighet att öka medvetenheten om psoriasis, men arbetet är även ett smart och effektivt sätt att bryta fördomar relaterade till sjukdomen.

Man kunde lätt tänka att påverkansarbetet endast hör till Psoriasisförbundet, paraplyorganisationen. Själv tänker jag att ju fler vi är som för fram vårt gemensamma budskap, desto bättre hörs vi. Framtiden skapas i dag och det är vi som skapar den tillsammans.

Ju fler vi är som för fram vårt gemensamma budskap, desto bättre hörs vi.

Påverkansarbete kan verka som en så stor sak att det är svårt att greppa det. Men tro det eller inte, också stora förändringar kommer från saker som helt vanliga människor gör.

En enskild uppdatering på sociala medier, ett utbyte av tankar eller att ta upp just en specifik idé på ett gemensamt möte är alla olika former av påverkansarbete.

Stora förändringar kommer från saker som helt vanliga människor gör.

Påverkansarbete sker ofta också på lokalföreningsnivå. På sociala medier följer jag många lokalföreningar som verkar under Psoriasisförbundet.

Det gläder mig stort att föreningarna är så aktiva och engagerade i sin verksamhet. Det påverkansarbete som ni gör är fantastiskt och ger en god grund för vårt fortsatta arbete.

Jag har varit ordförande i Psoriasisförbundet ett tag och jag vill tacka er alla för att ni är med. Jag är stolt över det arbete som vi gjort och över det sätt på vilket vi gör saker tillsammans.

Påverkansarbetet behöver ingen utnämnd ledare, utan vi gör det alla tillsammans och då hörs vår röst bättre.

Med önskan om soliga höstdagar till era alla. Låt oss dela med oss av de värdefulla insikter vi alla har!

Paula Werning är riksdagsledamot och ordförande i Psoriasisförbundet.

Texten har publicerats i Ihon aika 3/2023. Om du inte ännu får tidningen hemma, bli medlem, och du får tidningen som medlemsförmån, eller prenumerera Ihon aika.