Påverkan ett möte i taget

För Pekka Fredriksson är det viktiga med påverkansarbete att det är dubbelriktat: När du får kunskap, kan du också dela med dig av den till andra.

Text: Marika Mattila
Bild: Sirpa Levonperä

Pekka Fredriksson.

Påverkan ett möte i taget

För Kyrkslättsbon Pekka Fredriksson, 74, bröt psoriasissjukdomen ut samtidigt som han gick i förtidspension från sitt hektiska arbetsliv.

Under en anpassninsträningskurs år 2015 lockade aktiva i Helsingfors regionens psoriasisförening Hepso honom att gå med i föreningsverksamheten.

Efter det har Fredriksson haft flera uppdrag i Hepso, bland annat som styrelsemedlem och nu som ordförande under de senaste två åren.

I egenskap av medlem i Psoriasisförbundets styrelse har han också ingått i olika arbetsgrupper.

‒ Utöver det är jag ledamot i rådet för personer med funktionsnedsättning i Kyrkslätt och ersättare i rådet för personer med funktionsnedsättning i Västra Nylands välfärdsområde. Jag är också med i två välgörenhetsorganisationer, vice ordförande i den ena av dem.

Fredriksson talar vid olika evenemang, till exempel vid sjukvårdsdistriktets informationsdagar, där temat senast var föreningsverksamhet och psoriasisartrit.

‒ Jag har talat om psoriasis också på andra evenemang. Välgörenhetsjippot på torget under Kyrkslättsdagarna utgjorde till exempel ett alldeles utmärkt tillfälle att påverka och nätverka.

Målet – en jämlik vårdstig

Längs sin egen vårdstig och med diagnoserna hudpsoriasis och psoriasisartrit i fickan har Fredriksson gått igenom alla stadier från bassalvor till biologiska läkemedel.

De största misslyckandena i hans behandling har varit relaterade till datasystem och saknad information, vilket har lätt till fördröjningar i vården.

– Orsaken låg hos komplicerade datasystem och risken för mänskliga fel. Felet låg inte hos en enskild person och eller ett enskilt datasystem. Det finns helt enkelt många invecklade system.

Fredriksson tror att många har haft liknande erfarenheter. Han vill ändå poängtera att han är oändligt tacksam för den vård och omsorg som han fått.

– Vi ska ha möjlighet till god vård. Genom påverkansarbete i våra egna föreningar främjar vi detta mål på bästa möjliga sätt, konstaterar han.

Vi ska ha möjlighet till god vård. Genom påverkansarbete i våra egna föreningar främjar vi detta mål på bästa möjliga sätt.

Enligt Fredriksson kokar föreningsverksamheten ner till tre olika saker: kunskap, kamratstöd och gemenskap.

Fredriksson anser att det går att främja hälsa och välbefinnande hos personer som insjuknat i psoriasis genom att via föreningen påverka lagstiftningen och utvecklingen av stödsystem. Organisationer bör även garanteras tillräckliga resurser.

Fredrikssons mål är i linje med Psoriasisförbundets. Förbundets ståndpunkt är att alla som insjuknat i psoriasis bör få en skriftlig vårdplan.

Vårdstigen för den som insjuknat i psoriasis bör även vara jämlik oavsett boningsort och ekonomisk ställning.

Vårdstigen för den som insjuknat i psoriasis bör även vara jämlik oavsett boningsort och ekonomisk ställning.

Fredriksson ger ett tips till dem som är intresserade av påverkansarbete. För närvarande är nätbaserade kamratstödsgrupper väldigt efterfrågade, men det finns inte tillräckligt med utbildade ledare.

Fredriksson uppmuntrar därför alla som är intresserade av kamratstöd att delta i utbildningen, så att nya grupper kan bildas. I påverkansarbete är varje kamratgrupp en vinst!

‒ Alla bär sin egen smärta, men kunskap, känslor och erfarenheter kan vi dela. Varje dag är en gåva, så låt oss använda den på bästa sätt genom att stödja varandra.

Olika sätt för organisationer att påverka

Organisationskoordinator Arto Lampila från Mellersta Finlands välfärdsområde berättar att partnerskap med organisationer definieras som en viktig framgångsfaktor i strategin för Mellersta Finlands välfärdsområde.

– Service och servicestigar utvecklas med hjälp av den expertis och de erfarenheter som finns i organisationerna. Syftet är att kunna erbjuda olika alternativ som frivilliga föreningsaktiva enkelt kan delta i, säger Lampila.

Partnerskap med organisationer definieras som en viktig framgångsfaktor i strategin för Mellersta Finlands välfärdsområde.

I Mellersta Finland finns möjligheter att dela erfarenheter och expertis till exempel på olika evenemang och forum som ordnas för organisationer.

Där kan personer med psoriasis som representanter för sina föreningar dela information direkt till tjänsteinnehavare och politiska beslutsfattare.

Andra påverkanskanaler för enskilda personer insjuknade i psoriasis är till exempel respons via välfärdsområdets webbplats och regelbundna invånarmöten på olika håll i landskapet.

‒ Invånarmöten är ett konkret sätt att påverka och ta upp eventuella orosmoment. Samtidigt berättar välfärdsområdesstyrelsens och -fullmäktiges presidium och de högsta tjänsteinnehavarna om aktuella saker och besvarar frågor, berättar Lampila.

Det bästa sättet att hålla sig informerad om vilka evenemang som ordnas är att följa välfärdsområdets kommunikation.

Texten har publicerats i Ihon aika 3/2023. Om du inte ännu får tidningen hemma, bli medlem, och du får tidningen som medlemsförmån, eller prenumerera Ihon aika.