Personer insjuknade i psoriasis rekommenderas ta coronavaccin

Coronavirusvaccinationerna är på gång med olika vacciner i Finland. Alla vacciner som ges i Finland är säkra och rekommenderas även för personer insjuknade i psoriasis.

Rokotetta pistetään käsivarteen.

Personer insjuknade i psoriasis rekommenderas ta coronavaccin

Coronavaccineringen är på gång enligt Finlands coronavaccinstrategi, i takt med att Finland får mer vaccin. Personer insjuknade i psoriasis hör inte till någon riskgrupp i fråga om corona endast på grund av sjukdomen.

Institutet för hälsa och välfärd har dock gett rekommendation att personer som använder psoriasismedicin som försvagar immunförsvaret, till exempel biologiska läkemedel, har en större risk för allvarlig coronavirussjukdom än övriga befolkningen. Därför får de personer coronavaccinet tidigare än andra.

Psoriatiker med mediciner som försvagar immunförsvaret befinner sig i grupp två på THL:s lista av riskgruppernas vaccinationsordning. I första gruppen finns det personer med sjukdomar som mycket kraftigt predisponerar för allvarlig coronavirussjukdom. THL har gett rekommendationen om riskgruppernas vaccinationsordning den 5 februari 2021.

Vaccinationstidpunkten för psoriatiker beror först och främst på de mediciner som hen använder och på ålder, samt bl. a. på eventuella andra sjukdomar.

Kommuner informerar sina invånare om hur coronavaccineringen framskrider i varje kommun. Mest exakt information får man alltså från sin hemkommun.

En del av dem som insjuknat undrar om psoriasis påverkar möjligheten att ta coronavaccin. Psoriasisförbundets expertläkare, specialisten i hudsjukdomar Tapio Rantanen berättar att alla coronavaccin som fått försäljningstillstånd i Finland (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca och Janssen) är säkra för dem som insjuknat i psoriasis – även för dem som använder biologiska läkemedel. Coronavaccin i Finland är icke-levande.

– Coronavaccinet kan tas genast när det blir tillgängligt, och vi rekommenderar att det tas, uppmuntrar Rantanen.

Olika mekanismer, samma skydd

I coronavaccinerna används flera olika mekanismer: En del vacciner baserar sig på budbärar-RNA-teknologin. Med dess hjälp aktiveras cellerna i muskeln vid injektionsstället att producera den aktiva  substansen i vaccinet.

En del vacciner innehåller däremot exempelvis en liten mängd icke-reproduktivt adenovirus. Dessa båda mekanismer medför att kroppens celler börjar producera coronavirusets taggprotein. På detta sätt lär kroppen sig att skydda sig mot det egentliga coronaviruset och bildar ett skydd mot coronasmitta. Även om vaccinet innehåller en liten mängd virus, kan detta virus inte föröka sig i vaccinmottagarens kropp.

Om du har frågor om coronavaccinet eller mer allmänt om behandlingen av psoriasis under coronatider, rekommenderar vi att du kontaktar din egen läkare. Psorilinjas sjukskötare (på finska) och hudläkare (på finska och på svenska) kan även ge råd i frågor som gäller behandling av psoriasis.

Läs mer om coronavacciner (Institutet för hälsa och välfärd).