Psoriasis kan även förekomma i barns leder

Ledsymtom hos barn med psoriasis väcker ofta frågor både hos barnet och föräldrarna. Enligt Tammerfors universitetssjukhus barnreumatolog Merja Malin kan barns ledpsoriasis tyglas med bra vård.

Text: Ilona Ruskoaho

Lapsi leikkii puupalikoilla lattialla.

Psoriasis kan även förekomma i barns leder

Juvenil psoriasisartrit eller barns ledpsoriasis är en av sju undertyper bland barns reumasjukdomar. Det är en ganska sällsynt autoimmun sjukdom där kroppens försvarssystem anfaller sina egna vävnader. Två förekomst toppar är barn under skolåldern och över tioåringar.

– Det är speciellt skäl att misstänka ledpsoriasis om barnet lider av hudpsoriasis och ledsymtom, säger Merja Malin.

Korvaktiga svullnader i fingrarna och tårna hänvisar till ledpsoriasis. Även punktformiga gropar i naglarna och oljefläckaktiga förändringar tipsar om sjukdomen.

– Bara en del av patienterna har psoriasiseksem. Ledsymtom kan också förekomma först. Hudsymtom kan komma senare, först efter flera år.

Asymmetri är typiskt för barns ledpsoriasis. Små och stora leder kan vara inflammerade på samma sida av kroppen. Inflammation i ytterlederna är även typiskt för sjukdomen. Inflammation kan också förekomma i senfästen och senskidor, då talar man om entesit.

– Av någon anledning tycker psoriasis om andra tån och andra fingret, alltså pekfingret och tån kan svälla och lederna bli inflammerade. Man vet inte varför.

Av någon anledning tycker psoriasis om andra tån och andra fingret, alltså pekfingret och tån kan svälla och lederna bli inflammerade.

Merja Malin

Man kan följa med barnets ledsymtom i ett par veckor med hjälp av antiinflammatoriskt analgetikum om barnet inte har allmänna symtom som feber.

Om ledsymtomen varar i flera veckor och inte lugnar ner sig eller är förknippade med stelhet efter vila kan det handla om ledpsoriasis. Hos barnpatienter hör reumadiagnosen till specialsjukvården.

Vård enligt symtomen

Enligt Malin varierar sjukdomsförloppet för ledpsoriasis hos barn. Tack vare biologiska läkemedel är prognosen bra och symtomen kan lugnas ner hos största delen av patienter.

Primära läkemedelsbehandlingen för barns ledpsoriasis är metotrexat. Antiinflammatoriskt analgetikum används mot ledvärk. Led- och senskideinflammationer vårdas även med kortisoninjektioner.

Primära läkemedelsbehandlingen för barns ledpsoriasis är metotrexat.

– Om metotrexat inte lugnar ner ledinflammationen eller orsakar biverkningar används biologiska läkemedel. Sådan är till exempel etanercept och adalimumab. Båda medicinerna används även för att vårda hudpsoriasis. För vuxna patienter finns även andra biologiska läkemedel.

Utöver fungerande läkemedelsbehandling innehåller bra vård kontroller hos ögonläkaren, hjälpmedelsvärdering samt fysioterapi och stöd från en psykolog enligt behov.

Patienter som lider av barndoms ledpsoriasis går regelbundet på screening hos ögonläkaren, eftersom cirka 15-20 procent av patienterna lider i något skede av inflammation i ögats regnbågshinna, så kallad irit.

Fysioterapi ger stöd om lederna har inskränkt rörlighet eller stelhet. Hjälpmedelsvärdering ska göras för at hjälpmedlen kan göra det lättare att klara sig i vardagen. Till exempel sax med fjädrande handtag eller nyckelgrepp som hjälper vrida om nyckeln i låset kan hjälpa.

– Det är viktigt för utveckling av självkänsla att stöda egen aktivitet. Barnet måste få uppleva att han eller hon klarar sig och kan göra saker utan hjälp från andra.

Rörelse är medicin för lederna

Enligt Malin behöver lederna rörelse. Regelbunden motion hjälper återhämtning och förbättrar motståndskraften.

Ledpsoriasis är inte ett hinder för hobbyn. Om hobbyn orsakar smärta eller frestar på inflammerade leder kan man fundera på att byta ut hobbyn till något annat. Till exempel simning är en motionsform som är skonsam på lederna.

Ledpsoriasis är inte ett hinder för hobbyn.

Utöver motion, stöder regelbundna levnadssätt, vila, tillräcklig sömn samt mångsidig och näringsrik kost bra vård.

– Bra kost försäkrar barnets normala tillväxt. Aktiva sjukdomen förbrukar energi. Å andra sidan, om man inte kan motionera tack vare sjukdomens fas lönar det sig att undvika att gå upp i vikt.

Varför just jag?

Orsaken till barns ledpsoriasis är inte känd. Risken att insjukna är större om föräldrarna eller släkten lider av autoimmun sjukdomar.

Enligt Malin är psykologens roll viktig om barnet har smärtor eller om barnreumadiagnosen fås vid tröskeln till tonåren. Även vid hudpsoriasis borde större barn komma till psykologen eftersom hudsymtom kan vara förvillande.

Även vid hudpsoriasis borde större barn komma till psykologen eftersom hudsymtom kan vara förvillande.

Vid Tammerfors universitetssjukhus skickas barn i skolåldern som lider av reuma till psykologen när det får sin diagnos och på nytt i tonåren. Tredje besöket ordnas när barnet går över till vuxnas sida.

– Psykologen kan ge råd om hur man kan vårda och kontrollera sjukdomen men hjälp av sinnet. Det kan till exempel innebära avslappningsinstruktioner.

Föräldrarna kan också be om remiss till en psykolog för barnet om barnet funderar mycket på sjukdomen eller är nedstämd. Enligt Malin ska föräldrarna och andra närstående dock respektera att sjukdomen är barnets egna personliga sak.

– Barnet måste lära sig att känna hur sjukdomen uppför sig för att även kunna vårda den själv. Det lönar sig att ta ett aktivt tag i sitt egna tillstånd.

Man måste kunna lyssna på sin kropp och sina symtom för att till exempel kunna vila vid behov eller använda kall-packning mot ledvärk.

Det är också viktigt för barnet att veta att han eller hon inte är ensam i sin sjukdom. Kamratstöd för barn som lider av psoriasis eller ledpsoriasis finns att få via Psoriasisförbundets aktiviteter för barn och familjekurser.

Texten har publicerats i Ihon aika 2/2016. Om du inte ännu får tidningen hemma, bli medlem, och du får tidningen som medlemsförmån, eller prenumerera Ihon aika.