Se på dig själv med blida ögon

Få av oss är helt nöjda med vårt utseende, och psoriasis kan förstärka den negativa kroppsuppfattningen. Då är det viktigt att du frågar dig själv om ditt yttre avspeglar hur du ser ut inuti?

Text: Helinä Kujala
Bild: Sirpa Levonperä

Psykologi Katarina Meskanen.

Se på dig själv med blida ögon

Tanken på partnerskap är ett av psykolog Katarina Meskanens metoder att hantera en persons förhållande till sin kropp. I bästa fall förhåller sig människan till sin kropp som en vän som hon bara vill väl.

Den som har ett negativt förhållande till sin kropp tenderar att gömma kroppen, vara hård mot den och överdrivet försöka forma om den.

– Psoriasis är en sjukdom som på många sätt och mycket starkt påverkar livet. Huden är den kroppsdel som är mest utsatt för andras blickar, vilket kan ge upphov till smärtsamma känslor, säger Meskanen.

Huden är den kroppsdel som är mest utsatt för andras blickar, vilket kan ge upphov till smärtsamma känslor.

Katarina Meskanen

Förutom förhållandet till kroppen talar man också om kroppsbild, vilket är varje människas egen uppfattning om den egna kroppen och dess värde.

– Den som har en positiv kroppsbild kan förhålla sig okomplicerat till sin kropp och huvudsakligen koppla ihop kroppen med positiva känslor, tankar och associationer.

Meskanen poängterar ordet huvudsakligen eftersom ingen av oss är helt du med vårt fysiska utseende hela tiden. Men om kroppsbilden är positiv, kan man förhålla sig till negativa tankar och känslor som ett övergående fenomen.

Mot en positiv kroppsbild

Även om man inte blir av med sin grundsjukdom, kan man påverka sin kroppsbild i en positiv riktning. Det kräver att man i stället för att se fel och brister riktar blicken mot helheten.

Ingen av oss är helt du med vårt fysiska utseende hela tiden.

Katarina Meskanen har för vana att ställa följande fråga till sina klienter: Vad annat är du än hur du ser ut? Man kan dryfta denna fråga till exempel via sin egen roll i familjen eller i hobbyer man utövar och att tänka på allt vad ens kropp klarar av till exempel i sin roll som förälder, barn, make/maka, vän eller som poledanceutövare?

– Det här är en svår fråga för många. Alltför ofta glömmer vi vad vår kropp klarar av när vi hakar upp oss på att bedöma vår kropp så att säga utifrån.

– När sjukdomen försvårar livet är det viktigt att vara barmhärtig mot sig själv – att också godkänna den frustration som sjukdomen medför och inte sträva efter att förneka den, utan i stället visa sig själv medkänsla och ge tröst, konstaterar Meskanen.

Att städa upp i sina sociala medier kanske hjälper

Det är också en god idé att fråga sig vad man jämför sig själv med. Katarina Meskanen berättar att hon ofta tillsammans med sina klienter städar upp i deras sociala medier.

Det betyder att de tar bort eller inaktiverar sådana konton på klientens sociala medier där det laddas upp bilder som är skadliga för klienten eller hens egen kroppsbild.

Det kräver träning att acceptera sig själv åtminstone om man har problem med förhållandet till sin egen kropp. Man måste upprepade gånger örsäkra för sig själv att jag duger, jag är fortfarande bra precis som jag är.

Det kräver träning att acceptera sig själv åtminstone om man har problem med förhållandet till sin egen kropp.

Västerländska skönhetsideal får oss till exempel att vilja ha en strålande hy, tjockt hår, vita tänder och en smal midja. Det är ledsamt att vi inte är de enda kritikerna när det kommer till vårt utseende, eftersom i synnerhet kvinnors utseende ofta är satt under lupp också av utomstående.

– Lite tillspetsat kan man säga att män ofta duger och vinner beundran som de är, men kvinnan först när hon förändrar sitt utseende.

Meskanen uppskattar emellertid att män lider av problem med kroppsbilden på samma sätt som kvinnor, men att det är mer socialt accepterat för kvinnor än för män att tala om saken.

Ta dig själv i hand

Hur känner man igen en störning av kroppsbilden? Tänk om det bara är fråga om hälsosam självkritik?

Enligt Katarina Meskanen är kritik mot den egna kroppen aldrig en riktigt bra sak.

– Om en persons förhållningssätt mot sig själv eller missnöjet över den egna kroppen börjar skada hälsan, är det fråga om störd kroppsbild. Då kan den uppta personens tankar, försvåra hens sociala relationer och hindra hen från att göra saker hen vill göra.

Om en persons förhållningssätt mot sig själv eller missnöjet över den egna kroppen börjar skada hälsan, är det fråga om störd kroppsbild.

Om en person har svårt att själv hantera sina tankar om kroppsbilden, uppmuntrar Meskanen att diskutera dem med en vän eller att vända sig till en psykolog, psykoterapeut eller fysioterapeut med erfarenhet i ämnet. Man ska aldrig tveka att söka hjälp.

– Ständigt missnöje får en att ställa krav på och villkor för sig själv och att skjuta upp saker i sitt liv till sedan när jag…

– Vi erbjuds så många råd om hur vi kan ta oss själva i kragen, men att ta sig själv i hand som man gör med en god vän eller sin partner, ger ett mycket större välbefinnande.

Texten har publicerats i Ihon aika 1/2020. Om du inte ännu får tidningen hemma, bli medlem, och du får tidningen som medlemsförmån, eller prenumerera Ihon aika.