Sinnesfrid trots sjukdom

Psoriasis kan tära på humöret, så tveka inte att söka hjälp om du har psykiska besvär.

Text och bild: Helinä Kujala

Taras Klimenko Keravan terveysasemalla.

Sinnesfrid trots sjukdom

Psoriasis är inte bara påfrestande för kroppen, utan också för psyket. Studier visar att de som insjuknat i psoriasis löper en nästan dubbelt så stor risk att drabbas av störningar i den mentala hälsan som friska personer.

Specialistläkaren inom hudsjukdomar och allmänmedicin, Taras Klimenko, som också har utbildat sig till psykoterapeut, känner väl till de utmaningar som psykisk ohälsa kan medföra.

– Ju värre din psoriasissjukdom är, desto mer påverkar den din psykiska hälsa. Följden kan bli depression, ångest eller självmordstankar. Den kan också få dig att känna skam och att vilja isolera dig från andra, säger Klimenko.

Ju värre din psoriasissjukdom är, desto mer påverkar den din psykiska hälsa.

Taras Klimenko

Hos många bidrar speciellt bekymmer relaterade till utseendet till att öka den psykiska belastningen. Dessutom tar det tid och energi att smörja in de angripna hudpartierna, och en del patienter besväras av klåda.

Hos personer som insjuknat i psoriasisartrit kan smärtan och de andra symtomen i rätt hög mån påverka vardagen negativt.

– Också ekonomiska faktorer kan vara påfrestande, och att välja kläder kan vara problematiskt på grund av mjäll och svettningar.

Om sjukdomen orsakar stress och sömnlöshet, behövs inte så mycket mer för att hälsan ska börja vackla.

Också inflammationer påverkar psyket

Det har länge varit känt att psoriasis är associerat med depression och ångest. Det finska läkaresällskapet Duodecim rapporterade under sommaren om en studie som visade att psoriasispatienter också ser ut att ha en förhöjd risk att insjukna i en del andra psykiska sjukdomar, till exempel bipolär sjukdom.

Forskningsresultaten grundar sig på data om 14 000 psoriasispatienter under en uppföljningsperiod på tio år.
Taras Klimenko tar de färska forskningsresultaten med jämnmod.

– Risken för bipolär sjukdom är bara lite större än normalt och ändå förhållandevis liten. Också andra sjukdomar medför en förhöjd risk att drabbas av affektiva störningar, säger Klimenko.

Han påpekar att det inflammatoriska tillståndet i kroppen också inverkar på den förhöjda risken. Ju kraftigare inflammationen är, desto starkare påverkar sjukdomen psyket.

Samtidigt publicerades också en annan studie i vilken de psykiska problemen ofta konstaterades debutera redan några månader efter att diagnosen psoriasis fastställts. Därför borde man erbjuda samtalshjälp i en tidig sjukdomsfas till dem som insjuknat och senare också ge akt på risken för psykiska besvär.

Tveka inte att söka hjälp

Ju fortare behandlingen av din depression sätts in, desto fortare återhämtar du dig från sjukdomen. Taras Klimenko uppmanar därför alla som kämpar med psykiska besvär att söka hjälp – oavsett om det är samtalshjälp, interaktiv psykoterapi, psykoterapi via nätet eller läkemedelsbehandling.

– En depression utvecklas gradvis. Sök hjälp senast i det skede då du märker att du är utan krafter, inte längre känner glädje och grubblar på livets mening.

Sök hjälp senast i det skede då du märker att du är utan krafter, inte längre känner glädje och grubblar på livets mening.

Taras Klimenko säger att psykoterapeututbildningen knappt ändrat hans inställning till psoriasis, men att den ändå gett förståelsen ett slags djup. Om han tidigare tänkte att också hudbesvären lindras märkbart av att humöret blir bättre, förväntar han sig inte längre att det ska vara så enkelt. Det viktigaste är att patientens egna resurser stärks.

– Ofta lindras hudsjukdomen också i någon mån. Den viktigaste förändringen är ändå att patienten orkar med sig själv, orkar jobba, orkar ha fritidsintressen och kan leva ett mer normalt liv än när hen led av depression och ångest.

I psykoterapeutens arbete är det centrala målet att människan ska lära sig att sjukdomen spelar en biroll i hens liv.

– Många låter sjukdomen definiera en själv. Tankarna snurrar kring sjukdomen: vad kan jag och vad kan jag inte göra på grund av den, och vad ska jag göra för att bli av med den.

– I terapin försöker vi styra patienter att ställa upp mål som är viktiga för dem själva och som är trogna deras egna värderingar. Patienterna kan inse att de kan göra saker som är meningsfulla trots sjukdomen.

I terapin försöker vi styra patienter att ställa upp mål som är viktiga för dem själva och som är trogna deras egna värderingar.

Sociala medier ökar utseendefixeringen, i synnerhet hos unga. Klimenko önskar att såväl unga som äldre skulle tona ner sin strävan efter perfektion eftersom det är utmattande. I stället borde man kanalisera sin energi på något som man på riktigt gillar.

– Det är hälsosamt att lära sig att förstå att vi alla har våra fel och brister. Och att det är helt okej.

Texten har publicerats i Ihon aika 3/2019. Om du inte ännu får tidningen hemma, bli medlem, och du får tidningen som medlemsförmån, eller prenumerera Ihon aika.