Ta hand om dig själv med medvetna val i vardagen

För en person med psoriasis finns det många sätt att ta hand om sig själv. Sjukskötaren uppmanar oss att hålla oss informerade, fysioterapeuten sporrar oss att röra på oss och sömnterapeuten uppmuntrar oss till återhämtning.

Text: Hanna Karhunen
Bild: Sirpa Levonperä

Anu Laaksonen istuu kalliolla meren rannalla.

Ta hand om dig själv med medvetna val i vardagen

Enligt Psorilinjas sjukskötare Kristiina Rautio är det centrala i egenvården för en person som insjuknat i psoriasis att hålla sig informerad om sin sjukdom.

– Fråga gärna din läkare eller skötare i något skede om din psoriasissjukdom är lindrig eller allvarlig. Det kan ofta vara svårt för de drabbade själva att skapa sig en uppfattning om sjukdomens svårighetsgrad och ofta uthärdar de alltför länge med att bara behandla sig med salvor, säger Rautio.

Fråga gärna din läkare eller skötare i något skede om din psoriasissjukdom är lindrig eller allvarlig.

Psoriasis är en inflammation i kroppen som man kan hålla i schack bland annat genom att äta hälsosamt och röra på sig regelbundet. Vid en svår sjukdomsform hjälper läkemedel att släcka inflammationen. De flesta med psoriasis vet att en viktig form av egenvård är att smörja in den hud som drabbats av psoriasiseksem.

Den som har insjuknat behöver emellertid inte lägga för mycket ansvar på sig själv. Eftersom symtomen på psoriasis oftast går i skov, har också de som är noga med att ta hand om sin hälsa faser då sjukdomen förvärras.

De som är noga med att ta hand om sin hälsa har också faser då sjukdomen förvärras.

Även om kosten har betydelse, säger Rautio att många som insjuknat lägger om sin kost helt i onödan. De som insjuknat rekommenderas att äta mångsidigt enligt kostrekommendationerna. Det finns ingen specialdiet mot psoriasis.

Det räcker inte alltid med egenvård, och då behöver man professionell hjälp.

– Om det tar en timme varje dag att smörja sig och det ändå inte hjälper, eller om lederna är ömma och om man på grund av symtomen måste avstå från att göra vissa saker, behöver man effektivare behandling, förklarar Rautio.

Fysisk aktivitet på lager

Tränaren och fysioterapeuten Anu Laaksonen uppmanar personer som insjuknat i psoriasis att vara aktiva. I synnerhet för dem som insjuknat i psoriasisartrit är fysisk aktivitet en viktig del av egenvården.

– Motion är ett ypperligt sätt att ta hand om sitt övergripande välbefinnande. Att använda muskler dämpar framför allt inflammationen i kroppen, säger Laaksonen.

– Det är bra att så att säga samla fysisk aktivitet på lager under de perioder då sjukdomen är i en lugnare fas.

Anu Laaksonen poängterar att den som drabbats av psoriasis inte behöver vara rädd för att röra på sig på grund av sin sjukdom.

– Människokroppen är byggd för rörelse. Vad den fysiska aktiviteten består av spelar inte så stor roll. Det viktigaste är att du känner att du förmår och kan påverka också din sjukdom.

Människokroppen är byggd för rörelse. Vad den fysiska aktiviteten består av spelar inte så stor roll.

Enligt Laaksonen drar sig en del av dem som insjuknat i psoriasisartrit till exempel för att gå till gymmet. Den som insjuknat i psoriasis kan ändå utöva vilken motionsform som helst efter sina egna förutsättningar.

Motionsformer som är särskilt bra för lederna är till exempel simning och annan vattengymnastik, cykling, promenader och yoga.

Om lederna ömmar, är det extra viktigt att röra på dem: Det hjälper till att hålla smärtan borta. När psoriasissjukdomen är i en lindrig fas, är det å sin tur bra att samla muskelstyrka och rörlighet.

Koppla av redan under dagen

CBT-sömnterapeuten Susan Pihl poängterar vikten av att koppla av i vardagen.

– Det sägs att dagen är nattens spegel och tvärtom. Om vardagen är väldigt oregelbunden och stressande, märks det ofta i nattsömnen. Å andra sidan orsakar dålig sömn mer stress och kan förvärra symtomen vid psoriasis, säger Pihl.

Man kan träna på avslappning med enkla medel redan under dagen, till exempel genom att medvetet fokusera på sin egen andning.

Man kan träna på avslappning med enkla medel redan under dagen.

Susan Pihl rekommenderar att man så långt det är möjligt satsar på valet av säng, madrass, kudde och sängkläder. Man kan få hjälp med att hitta lämplig madrass och kudde av de fysioterapeuter som jobbar i sängbutiker.

– Dessutom borde man reservera sängen enbart för sömn och sex. Om man ständigt till exempel äter eller talar i telefon i sängen, påverkar det sömnen, påpekar Pihl.

Om sömnsvårigheterna fortsätter i flera månader och om de inträffar flera gånger i veckan, gör man klokt i att diskutera dem med vårdpersonal. Ju tidigare man börjar behandla sömnlöshet, desto enklare är det.

– Det finns massor av avslappningsövningar och -tips på webben. Det lönar sig att använda sig av dem även om man inte har problem med sömnen, tipsar Pihl.

Texten har publicerats i Ihon aika 3/2022. Om du inte ännu får tidningen hemma, bli medlem, och du får tidningen som medlemsförmån, eller prenumerera Ihon aika.