22.02.
2019

Ledare: Utmanande livsstilsförändring

Psoriasisförbundets tema för år 2019 är främjande av hälsa och välfärd. Vi bestämde oss för detta tema i och med att psoriasis är en inflammatoriska långtidssjukdom, som förknippas med olika…

22.02.
2019

Låt sömnen komma

Nattsömn är som en livförsäkring för människan, och ändå ökar mängden sömnlösa. Ungefär var tredje vuxen lider av tillfällig sömnlöshet årligen och var tionde av långvarig sömnlöshet, d.v.s. sömnrubbningar. Sömnlöshet…

07.12.
2018

Ledare: Kunskap ökar ansvar

En fin sak under denna mandatperiod har varit grundandet av psoriasisgruppen i riksdagen. Allt började när jag deltog i en tillställning som Psoriasisförbundet ordnade i riksdagen på Internationella psoriasisdagen 29.10.2017.…

07.12.
2018

Långtidssjukdom utmanar parförhållande   

Långtidssjukdom utmanar ofta parförhållande och partnern kan också behöva stöd.  Insjuknande är alltid en stor sak som även påverkar parförhållandets dynamik och roller. Ibland ändras rollerna långsamt och omärkbart, och…

08.10.
2018

Kampanjen på Internationella psoriasisdagen utmanar simhallarna

Internationella psoriasisdagen firas den 29 oktober. Psoriasisförbundet utmanar tillsammans med Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund simhallar och spaanläggningar att delta i kampanjen med temat ”Psoriasis smittar inte. Inte ens i vatten.”…

28.09.
2018

Ledare: Psoriasis berör i sin helhet  

Utöver sol och värme bjöd gångna sommaren även på nya synvinklar angående psoriasis. Efter midsommaren samlades världens psoriasissamfund i Stockholm i en internationell, vetenskaplig konferens som ordnades av världens psoriasisorganisation…

28.09.
2018

Mycket mer än ett fel i huden  

Tanken om psoriasis som enbart en hudsjukdom borde skrotas. Nu försöker man förstå och sköta patienten som en helhet. När en psoriatiker stiger in i läkarmottagningen kan bådas uppmärksamhet först…

16.02.
2017

Psoriasis kan även förekomma i barns leder

Ledsymtom hos barn med psoriasis väcker ofta frågor både hos barnet och föräldrarna. Enligt Tammerfors universitetssjukhus barnreumatolog Merja Malin kan barns ledpsoriasis tyglas med bra vård. Juvenil psoriasisartrit eller barns…

16.02.
2017

Timo Jutila uppmuntrar att  ta tjuren vid hornen

Rätta diagnosen var en lättnad för ishockeylegenden. År 2007 skulle Timo Jutila gå på en väns begravning. Vristen var sjuk. Kvällen innan begravningen var vristen stel. - På morgonen kunde…

16.02.
2017

Visdom lever i samfund

För riksdagsledamot Kristiina Salonen (FSD) är social- och hälsovård en passion. Salonen börjar arbeta som Psoriasisförbundets ordförande i januari 2017. I början av millenniet jobbade Kristiina Salonen med socialarbete vid…